Obrazec za posredovanje za vključitev v program izhodnega gospodarskega obiska v regijo Leningrad in mesto St. Peterburg v Ruski federaciji

PODATKI O DELEGACIJI


PODATKI O PREDLAGATELJU

Preveri    


PODATKI O ODGOVORNI OSEBI PREDLAGATELJAPODATKI O OSEBI PREDLAGATELJA, KI IZPOLNJUJE OBRAZECPODATKI O KONTAKTNI OSEBI PREDLAGATELJA (izpolniti samo v primeru, če oseba, ki izpolnjuje obrazec, ni hkrati kontaktna oseba)

Z oddajo tega obrazca kot predlagatelj: