Obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnem sejmu v letu 2025 in prvem četrtletju 2026

PODATKI O SEJMU


PODATKI O ORGANIZATORJU SEJMA OZIROMA SEJMIŠČU


PODATKI O PREDLAGATELJU

Preveri    


PODATKI O ODGOVORNI OSEBI PREDLAGATELJAPODATKI O OSEBI PREDLAGATELJA, KI IZPOLNJUJE OBRAZECPODATKI O KONTAKTNI OSEBI PREDLAGATELJA (izpolniti samo v primeru, če oseba, ki izpolnjuje obrazec, ni hkrati kontaktna oseba)

Z oddajo tega obrazca kot predlagatelj: