Obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2020

PODATKI O SEJMU


PODATKI O ORGANIZATORJU SEJMA OZIROMA SEJMIŠČU


PODATKI O PREDLAGATELJU

Preveri    


PODATKI O ODGOVORNI OSEBI PREDLAGATELJAPODATKI O KONTAKTNI OSEBI PREDLAGATELJA