Načrtovanje izhodnih investicij

Kdaj razmišljati o izhodnih investicijah in kako jih načrtovati?

 
Vse več podjetij začne z mednarodnim poslovanjem že ob samem začetku poslovanja. Zaradi več načinov vstopa na tuje trge, je najprej pomembno poznati in raziskati razpoložljive možnosti, nato pa izbrati trge in nato načine vstopa, ki za podjetje ponujajo največje priložnosti. Možnosti se razlikujejo po tveganju in obsegu potrebnih investicij, vsaka prinaša različne stroške in zahteva pripravo podrobnejšega načrta.


 

Skrbno načrtovanje izhodnih investicij

 
Čeprav poznamo primere, ko se vstopi in investicije na tuje trge zgodijo slučajno, je skrbno načrtovanje internacionalizacije in izhodnih investicij  nujno potrebno. Podjetja, ki so v izhodnih neposrednih investicijah v tujini uspešna, običajno skrbno načrtujejo proces vstopa na tuje trge.
 
Neposredne naložbe v tujini kot primeren način vstopa na tuje trge hitreje prepoznajo podjetja, ki za dostop do svojih trgov ali virov potrebujejo več kanalov, direktne stike in so izpostavljena konkurenci in posnemovalcem. Posebej primerne so neposredne investicije za podjetja, ki želijo povečati tržne deleže, profit ali diverzifikacijo poslovanja.
 
Neposredne investicije v tujini pogosto terjajo spremembe in prilagoditve v celostni strategiji podjetja. Prej, ko podjetje začne razmišljati o internacionalizaciji z neposrednimi naložbami v tujini, bolje se lahko odzove na priložnosti in tveganja. Proces izbire trgov in načinov vstopa je namreč sestavljen iz več korakov. Upoštevati je potrebno dejavnike na  več nivojih: v podjetju, domačem okolju, na tujih trgih, regijah in globalno. Podjetja morajo proces izbire trgov prilagoditi svojim ciljem in virom.
 
Strategija vstopa na tuje trge mora jasno odgovoriti kam, kdaj in kako. Zgodnje načrtovanje omogoča boljše zbiranje informacij, analizo trgov in načinov vstopa, primerjalno razvrščanje trgov ter načinov vstopa, pripravo in prilagoditve ter uspešnejši končni vstop na trg.
 

Analiza možnosti izhodnih investicij

 
Strateško načrtovanje vstopa na tuje trge začnemo z analizo možnosti. Ta proces vključuje raziskovanje in analizo več dejavnikov:
 
 1. Ocenimo pripravljenost podjetja za neposredne investicije v tujini
Ocena pogojev pripravljenosti in razpoložljivosti virov vključuje pregled:
 
 • Poslanstva in ciljev podjetja
 • Pripravljenosti na spremembe
 • Ponudbe proizvodov in storitev
 • Človeških virov
 • Finančnih virov
 • Proizvodnih virov/kapacitet
 • Logističnih možnosti
 • Poznavanja kulturnih razlik in spretnosti upravljanja kulturnih razlik

 
Ocena lastnih zmožnosti naj identificira stanje, morebitne vrzeli in možnosti izpolnjevanja manjkajočih virov.
 
 1. Sledi raziskava ciljnih tujih trgov, s katero želimo pridobiti potrebno znanje o tujih trgih, potencialnih dobaviteljih in/ali potrošnikih, njihovih potrebah in zmožnostih, kar omogoča oceno priložnosti in tveganj na ciljnih trgih. Proces raziskave tujih trgov je podoben analizi domačega trga. Glede na cilje podjetja izberemo parametre ocenjevanja trgov, ki jih uporabimo za grobi pregled trgov. Na osnovi hitrega skeniranja trgov pridobimo širši nabor možnih trgov. Za ta ožji nabor trgov v nadaljevanju zberemo še več podatkov in kazalnikov ter jih podrobneje analiziramo.
 
 1. Z informacijami o pripravljenosti podjetja in znanjem o tujih trgih ocenimo
 • priložnosti,
 • tveganja (tečajna, ekonomska, politična, tehnološka, itd.),
 • stroške posameznih trgov,
 • opravimo analizo konkurence
 • in trge razvrstimo po privlačnosti.
 

Oblike neposrednih investicij v tujini

 
Vstop na tuje trge z neposrednimi tujimi investicijami je možen na več načinov. Izbrani pristop je odvisen od:
- panoge, v kateri  podjetje deluje,
- velikost podjetja in obseg lastnih virov znanja,
- uporabljen poslovni model, 
- potrebe in priložnosti ter cilji podjetja.
 
Vsi ti dejavniki pomagajo pri oceni ali so neposredne investicije v tujini prava strategija za vaše podjetje.
 
Najpogostejši načini neposrednih investicij v tujini so:
 
Ustanovitev podružnice

Na tujem trgu lahko ustanovite novo podružnico v popolni lasti (ang. greenfield). To je najpogostejša oblika neposrednih investicij v tujini za mikro, mala in srednje velika podjetja. Podružnica je lahko tako osnovna kot majhna prodajna pisarna ali pa obsežen proizvodni obrat, oziroma karkoli vmes, odvisno od virov in namenov podjetja. Večina podjetij uporablja tuje podružnice za lokalno prodajo blaga in storitev matične družbe; nekateri jih uporabljajo za skladiščenje izdelkov za lokalno distribucijo ali za proizvodnjo blaga za lokalni trg. Podružnice so lahko namenjene tudi za raziskovalno in razvojno sodelovanje s partnerji ali dobavitelji. Podružnice so lahko še posebej pomembne, če ste storitveno podjetje. Glede na lokalna pravila za tuje vlagatelje boste morda morali ustanoviti podružnico na trgu, preden lahko tam opravljate svoje storitve.
Med slovenskimi investicijami v tujini so najpogostejše prodajne podružnice, sledijo proizvodne podružnice. V zadnjih 10-letih slovenski investitorji v tujini povečujejo obseg poslovnih funkcij v svojih podružnicah, vse pogosteje pa jih uporabljajo tudi za prenose in kreiranje znanja ter inovacijske aktivnosti. 
Dodatne investicije v podružnico po njeni ustanovitvi lahko znatno prispevajo k rasti vašega podjetja na tujem trgu. Direktna prisotnost strankam ne bo le zagotovila prostora, kjer lahko neposredno sodelujejo z vami, temveč jih bo tudi prepričala v vašo zavezanost trgu.


Prevzem dela ali celega tujega podjetja

Pri tem pristopu vaše podjetje vlaga v tuje podjetje z nakupom njegovih delnic in/ali z investiranjem sredstev. Da postanete neposredni investitor v tujini, mora biti naložba dovolj velika, da vam omogoči pomemben vpliv na odločanje in dejavnosti tuje družbe. Na splošno velja, da je za ta namen minimalno lastništvo 10 odstotkov. Večja podjetja običajno pridobivajo druga podjetja, da bi od njih pridobila dohodek in/ali njihove tehnologije in znanje. Če pridobite 100 odstotkov tuje gospodarske družbe, imate popoln nadzor nad njenim poslovanjem in ste dejansko pridobili podružnico v popolni lasti, ne da bi jo zgradili od začetka.


Združitev 

V tem primeru že imate podjetje (podružnico) na tujem trgu. Za izvedbo združitve združite to podjetje in lokalno podjetje v novo podjetje, ki ima v lasti vire obeh podjetij. Tako prvotna podjetja izginejo, vaše novo podjetje pa ostane njihov naslednik. Tako kot pri prevzemu tudi novo podjetje deluje kot podružnica vašega matičnega podjetja v popolni lasti.


Ustanovite skupno podjetje (skupna vlaganja, ang. joint ventures)

V tem dogovoru vaše slovensko podjetje in tuje (ne nujno lokalno) podjetje delita lastništvo naložbe na lokalnem trgu (na primer v proizvodnem obratu). Medtem ko so skupaj ustanovljena podjetja lahko zelo uspešna, raziskave v svetu kažejo, da imajo v petih letih po ustanovitvi precej visoko stopnjo neuspeha, pogosto zaradi konfliktov in razlik med dvema korporativnima kulturama. Ko razmišljate o partnerju za skupna vlaganja, bodite pozorni na to, ali bi se vaša poslovna kultura dobro ujemala.
 

Več informacij o oblikah družb in postopkih ustanavljanja  družb po državah

 
Obilke družb in postopki ustanavljanja družb po državah
Albanija Alžirija Avstralija Avstrija
Belgija Belorusija Bolgarija Bosna in Hercegovina
Brazilija Češka Črna gora Danska
Egipt Estonija Finska Francija
Grčija Hrvaška Indija Iran
Irska Italija Izrael Japonska
Južna Koreja Republika Južna Afrika Kanada Kazahstan
Kosovo Latvija Litva Madžarska
Kitajska Severna Makedonija Mehika Nemčija
Norveška Nizozemska Poljska Portugalska
Romunija Rusija Slovaška Srbija
Španija Švedska Švica Turčija
Ukrajina Združeno kraljestvo ZDA Združeni arabski emirati
 
 
 
Preberite si tudi:

Kateri koraki lahko izvoznike preobrazijo v multinacionalna podjetja? 
 
 
Objavljeno: 11. avgust 2021