Viri in povezave

 

Ključne povezave:

 

Carinski uradi:

 

Viri zakonodaje EU:

  • EUR-Lex portal - zbirka pravnih besedil EU
  • Uradni list EU
  • CCVista - spletna stran, kjer lahko dobite prevode EU pravnih virov v slovenščini in drugi jezikih držav pristopnic; stran je dnevno ažurirana z novimi prevodi

 

Druge koristne povezave: