Hrana in pijača

Hrana in pijača po državah

 

Globalni trendi na področju ekoloških živil

Globalni trg ekoloških živil je v obdobju 2012-2016 rasel po 10,9 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2016 dosegel vrednost 88,7 mlrd EUR. Evropski trg ekoloških živil je v tem obdobju rasel po 9,5 % CAGR in je v letu 2016 dosegel vrednost 33,2 mlrd EUR, azijsko-pacifiški trg pa je v tem obdobju rasel po 16,8 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 10,7 mlrd EUR.

Povpraševanje po ekoloških živilih na globalnem trgu narašča. Potrošniki so vedno bolj osveščeni glede pozitivnih učinkov teh živil na zdravje, pa tudi na okolje. Čeprav so ekološka živila običajno dražja, podatki kažejo, da so potrošniki pripravljeni plačati več, če vidijo pozitivne učinke. Zaradi strogih predpisov, ki jih imajo številne države, so potrošniki lahko prepričani, da kupujejo legitimne ekološke pridelke.

IFOAM (The International Federation of Organic Agricultural Movement) predstavlja telo ekološkega kmetijstva v svetu in zagotavlja platformo za globalno izmenjavo in sodelovanje, čeprav se predpisi po regijah razlikujejo. EU je postavila osnovne standarde za ekološko pridelavo, naloga posameznih držav članic pa je, da to prevedejo v svojo zakonodajo. 1. julija 2010 je EU uvedla obvezno uporabo sistema ekološkega logotipa in označevanja za predpakirana živila, ki označuje, da živilo izpolnjuje uredbo EU za ekološko pridelavo. Za uvoženo blago je uporaba tega sistema prostovoljna. Kot del te uredbe, mora biti na izdelku navedeno ime zadnjega izvajalca, ki je prevzel odgovornost za izdelek (npr. pridelovalec, predelovalec ali distributer) ter ime ali šifra inšpekcijskega organa. V ZDA označevanje nadzoruje National Organic Program.
 
Analitiki napovedujejo, da bo globalni trg ekoloških živil v prihodnjih petih letih rasel po 13,8 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 163,1 mlrd EUR. Evropski trg ekoloških živil naj bi v prihodnjih petih letih po napovedih rasel po 7,4 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 45,8 mlrd EUR, medtem ko naj bi azijsko-pacifiški trg v letih 2017-2021 rasel po 22,8 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 28,9 mlrd EUR.
 
Na trgu ekoloških živil je segment sadja in zelenjave najbolj donosen. V letu 2016 je dosegel skupne prihodke v višini 32,2 mlrd EUR, kar predstavlja 36,3 % celotne vrednosti trga. Segment pripravljenih živil pa je v letu 2016 dosegel prihodke v višini 17,4 mlrd EUR, kar predstavlja 19,6 % celotne vrednosti trga.
 
 

Tržna segmentacija v svetu za leto 2016 glede na vrsto izdelkov po vrednosti (v odstotkih)  

Sadje in zelenjava 36,3 %
Pripravljena živila 19,7 %
Mlečni izdelki 17,0 %
Ekološke pijače 9,9 %
Kruh in žita 9,5 %
Meso, ribe in perutnina 7,6 %
 

ZDA predstavljajo 45,6 % globalnega trga ekoloških živil glede na vrednost, Evropa pa nadaljnjih 37,4 %.
 

Tržna segmentacija v svetu za leto 2016 po regijah po vrednosti (v odstotkih)

 
ZDA  45,6 %
Evropa  37,4 %
Azijsko-pacifiška regija 12,1 %
Ostali svet 4,9 %

 Panožna združenja / portali

 


Strokovne publikacije / portali 

 
 • Food and Drink 
 • Zagotavlja informacije o najboljših praksah za direktorje, predsednike in druge voditelje v verigah restavracij, predelavi hrane, proizvodnji in storitvah / distribucijskih podjetjih.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: 4 x letno
   
 • Food Service
 • Revija za profesionalno gastronomijo, ki zajema tematiko povezano z vodenjem, trženjem, tržnimi raziskavami in tehničnimi vidiki.
 • Država porekla: Nemčija
 • Pogostost Izhajanja: 11 x letno
   
 • Organic Gardening
 • Spletna različica tiskane revije. Forumi, arhivi in načela.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: 11 x letno
   
 •  Food Weekly News
 • Zajema osnovne raziskave v znanosti prehrane, poroča o najnovejših novicah o pridelavi hrane, izboljšavah v hranilne vrednosti, novih bolj učinkovitih donosov in predelave, ter vprašanja varnosti hrane.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: tedensko
   

Vir: Factiva, julij 2017.