Energetika in obnovljivi viri energije

 

Energetika in obnovljivi viri energije po državah

Globalni trendi na področju energetike in obnovljivih virov energije


Trg obnovljivih virov energije je sestavljen iz neto proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, ki jo sestavljajo 4 segmenti; hidro energija, vetrna in sončna energija, energija pridobljena z biomaso in odpadki ter geotermalna energija. Obseg trga je izračunan kot neto obseg električne energije, proizvedene z obnovljivimi viri, v TWh, tržna vrednost pa je izračunana po povprečnih letnih maloprodajnih cenah na KWh, vključno z davki.

Globalni trg obnovljivih virov energije je v obdobju 2013-2017 rasel po 8,3 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvaril vrednost 642,5 mlrd EUR. Azijsko-pacifiški trg obnovljivih virov energije je v zadnjih petih letih rasel po 13 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 267,6 mlrd EUR, medtem ko je trgobnovljivih virov energije v ZDA v tem obdobju rasel po 10,1 % CAGR in v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 68 mlrd EUR. Vlade v posameznih državah so uvedle najnižje odkupne cene električne energije iz obnovljivih virov energije, ki so običajno nad tržno ceno (Feed-in-tafiffs), da bi spodbudile naložbe v obnovljive vire energije in kasneje zagotovile nižje cene električne energije za potrošnike. Leta 2015 je padec cen nafte negativno vplival na številna gospodarstva in privedel do zmanjšanja naložb v obnovljive vire energije. Od takrat je bilo na voljo več finančnih skladov, kar je privedlo do višje rasti trga v letih 2016 in 2017, predvsem na trgih Kitajske, ZDA in Nemčije.

Globalni obseg trga obnovljivih virov energije je v obdobju 2013-2017 rasel po 5,9 % CAGR in v letu 2017 dosegel 5.599,3 TWh. Po napovedih analitikov bo obseg globalnega trga obnovljivih virov energije v obdobju 2018-2022 rasel po 8,6 % CAGR in v letu 2022 dosegel 8.424,5 TWh. Obseg trga močno narašča, saj so si številne vlade zastavile cilje, da bi povečale proizvodnjo in porabo energije iz obnovljivih virov energije, ter tako preprečile nadaljnje podnebne spremembe in zmanjšale onesnaževanje. Kitajska načrtuje, da bo do leta 2020 vložila 300 mlrd EUR v obnovljive vire energije in tako zmanjšala emisije ogljika do leta 2030. Kitajska je glede na vrednost investicij v trg obnovljivih virov energije na prvem mestu na svetu.

Največji segment na globalnem trgu obnovljivih virov energije predstavljajo hidroelektrarne, ki so v letu 2017 proizvedle 3.521,2 TWh ali 62,9 % celotnega obsega električne energije iz obnovljivih virov energije. Proizvodnja vetrne energije je v letu 2017 proizvedla 1.093,4 TWh, kar predstavlja 19,5 % celotnega globalnega obsega električne energije iz obnovljivih virov energije. Hidroelektrarne veliko uporabljajo po vsej Evropi, hkrati pa ta segment predstavlja večino proizvodnje električne energije v azijsko-pacifiški regiji, v Evropi in v Severni Ameriki. Kitajska je največja proizvajalka hidroelektrične energije na svetu, sledijo pa ji Kanada, Brazilija in ZDA.

Analitiki napovedujejo, da bo globalni trg obnovljivih virov energije v obdobju 2018-2022 rasel po 10,7 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 971,7 mlrd EUR. Azijsko-pacifiški trg obnovljivih virov energije bo po napovedih v prihodnjih petih letih rasel po 11,6 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 422,6 mlrd EUR, medtem ko naj bi trg obnovljivih virov energije v ZDA v napovedanem obdobju rasel po 14,3 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 120,9 mlrd EUR. Napovedi za rast globalnega trga obnovljivih virov energije so visoke. Vlade po vsem svetu še naprej financirajo obnovljive vire energije. Države EU morajo upoštevati Direktivo EU 2009/28 / ES, ki zahteva, da bo do leta 2020 vsaj 20 % porabljene energije proizvedene iz obnovljivih virov energije, pri čemer si mora vsaka država določiti svoje cilje. Švedska, Finska in Italija spadajo med države, ki so že dosegle ta cilj, medtem ko so Francija, Španija in Združeno kraljestvo še daleč od zastavljenih ciljev. Tudi Kitajska namerava podpisati skupni sporazum z EU, da bi se olajšal svetovni prehod na obnovljive vire energije. To sodelovanje je vzajemno koristno za obe regiji kot tudi za širši globalni trg.

 

Tržna segmentacija obnovljivih virov energije v svetu glede na obseg za leto 2017 (v odstotkih)

Hidroenergija 62,9 %
Vetrna energija 19,5 %
Geotermalna energija, biomasa in odpadki 9,9 %
Sončna, plimovanje in valovanje 7,7 %


Azijsko-pacifiška regija predstavlja 41,7 % globalnega trga obnovljivih virov energije glede na vrednost, Evropa pa nadaljnjih 34,1 %.

Tržna segmentacija obnovljivih virov energije v svetu za leto 2017 po regijah po vrednosti (v odstotkih)

Azijsko-pacifiška regija  41,7 %
Evropa  34,1 %
ZDA 10,6 %
Ostali svet 13,6 %
 

Največja borzna podjetja na področju obnovljivih virov energije (2017) 

Podjetje Prihodki v mio EUR Država
Enel SpA 66.497,86 Italija
Tenaga Nasional Bhd. 9.210,95 Malezija
Vestas Wind Systems A/S 9.081,49 Danska
Centrais Elétricas Brasileiras SA 8.485,83 Brazilija
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 8.049,31 Kitajska
Ørsted A/S 7.324,10 Danska
China Yangtze Power Co., Ltd. 6.566,04 Kitajska
 

Panožna združenja / portali:

    
Strokovne publikacije / portali:
 
 • Renewable Energy Magazine
 • Revija ponuja novice in informacije o čisti energiji in energetski učinkovitosti po vsem svetu. Teme vključujejo vse tehnologije obnovljivih virov energije -vetrno, solarno (fotovoltaika, toplotna, sončno toplotna elektrika), biomaso, geotermalno energijo, male hidroelektrarne ter energijo valovanja in plimovanja; kot tudi za varčevanje z energijo in trajnostni transport.
 • Država porekla: Španija
 • Pogostost Izhajanja: pon-pet 
 • Renewable Energy News
 • Elektronske novice o obnovljivih virov energije pokrivajo vsebine s področja biomase, geotermalne, sončne in vetrne energije.
 • Država porekla: Velika Britanija
 • Pogostost Izhajanja: 2 x tedensko
 • SNL Renewable Energy Weekly
 • Publikacija pokriva finančne in politične dogodke, ki vplivajo na severno ameriški trg proizvodnje električne energije iz vetrne, sončne, geotermalne in energije iz biomase.
 • Država porekla: ZDA
 • Pogostost Izhajanja: tedensko 
 • Renewable Energy World
 • Novice in informacije za industrijo obnovljive energije.
 • Država porekla: ZDA  
 • Renewable Energy Focus
 • Novice in informacije za vodilne kadre. Teme pokrivajo biomaso, geotermalno energijo, energijo valovanja in plimovanja, vetrno energijo, sončno energijo in fotovoltaiko ter sončno ogrevanje in hlajenje.
 • Država porekla: Velika Britanija 
 • NREL - National Renewable Energy Laboratory
 • Portal Nacionalnega laboratorija za obnovljivo energijo je namenjen odgovorom na vprašanja v zvezi s trenutnimi energetskimi izzivi.
 • Država porekla: ZDA 
 • Wind Energy Update
 • Novice in informacije za vodilne kadre na področju vetrne energije. Teme pokrivajo tehnološki razvoj na področju vetrne energije, vetrne naprave, finance, državno ureditev, konference, in ostala področja.
 • Država porekla: Velika Britanija  
 • Solar Power World
 • Spletni in tiskani vir za novice in informacije o sončnih instalacijah, razvoju in tehnologiji.
 • Država porekla: ZDA
   

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.  
 

Vir: Factiva, oktober 2018.