Energetika in obnovljivi viri energije

 

Energetika in obnovljivi viri energije po državah

Globalni trendi na področju obnovljivih virov energije

Skupna globalna zmogljivost proizvodnje energije iz obnovljivih virov je konec leta 2018 dosegla 2.351 GW, kar je približno tretjino celotnih instaliranih kapacitet za proizvodnjo električne energije.

Hidroelektrarne predstavljajo največji delež z nameščeno zmogljivostjo 1.172 GW, kar predstavlja približno polovico celotne količine. Vetrna in sončna energija predstavljata večino preostalega dela s kapaciteto 564 GW, oziroma 480 GW. Med drugimi kapacitetami obnovljivih virov energije je 121 GW bioenergije, 13 GW geotermalne energije in 500 MW morske energije (plimovanje, valovanje in oceanska energija). Trend močne rasti traja že desetletje in odraža nenehen premik k obnovljivi energiji kot gonilni sili globalne energetske preobrazbe.
 
V letu 2018 so se kapacitete na globalnem nivoju povečale za 171 GW, kar predstavlja 7,9 % povečanje na medletni ravni. Največjo rast sta dosegla segmenta sončne in vetrne energije, ki sta v letu 2018 zabeležila 84 % rast. Rast kapacitet obnovljivih virov energije so zabeležile vse regije na svetu. V Aziji je bilo nameščenih največ, kar 61 % vseh novih kapacitet v letu 2018.
 

Rast po posameznih segmentih: 

 • Rast hidroelektrarn se je v letu 2018 upočasnila, le Kitajska je leta 2018 povečala kapacitete za 8,5 GW.
 • Globalna kapaciteta vetrne energije se je v letu 2018 povečala za 49 GW. Največ sta k širitvi vetrne energije prispevali Kitajska in ZDA, in sicer za 20 GW oziroma 7 GW. Druge države, ki so še povečale kapacitete vetrne energije za več kot 1 GW, so bile Brazilija, Francija, Nemčija, Indija in Združeno kraljestvo. 
 • Tri države na svetu so v letu 2018 opazno povečale kapacitete bioenergije za več kot polovico. Kitajska je povečala kapaciteto za 2 GW, Indija za 700 MW ter Združeno kraljestvo za 900 MW.
 • Zmogljivost sončne energije se je lani povečala za 24 % na 94 GW. Azija je še naprej prevladovala v svetovni rasti s povečanjem za 64 GW, kar predstavlja približno 70 % svetovne širitve v letu 2018. Največ so k širitvi prispevale Kitajska, Indija, Japonska in Republika Koreja. Druga večja povečanja so bila v ZDA (+8,4 GW), Avstraliji (+3,8 GW) in Nemčiji (+3,6 GW). Druge države s pomembnimi širitvami v letu 2018 so bile še Brazilija, Egipt, Pakistan, Mehika, Turčija in Nizozemska. 
 • Kapaciteta geotermalne energije se je v letu 2018 povečala za 539 MW, večina širitve pa se je odvijala v Turčiji (+219 MW) in Indoneziji (+137 MW). Sledijo še ZDA, Mehika in Nova Zelandija.
Globalne naložbe v obnovljive vire energije so v letu 2018 dosegle 244,8 mlrd EUR, kar je 11 % manj kot leta 2017. Znižanje naložb v letu 2018 je posledica padca stroškov tehnologije v sončni foto-voltaiki, ter upočasnitev uvajanja sončne energije na Kitajskem.
 
Največ naložb je bilo že sedmo leto zapored na Kitajskem, kjer je v letu 2018 vrednost naložb dosegla 77,3 mlrd EUR. Naložbe v Evropo so se v letu 2018 povečale za 39 % 51,9 mlrd EUR, predvsem zaradi velikih vlaganj v vetrno energijo.
V ZDA so se naložbe povečale za 1 % na 41,1 mlrd EUR. Naložbe v azijsko-pacifiški regiji (brez Kitajske in Indije) pa so se povečale za 6 % na 37,5 mlrd EUR.

Največja borzna podjetja na področju obnovljivih virov energije (2018) 

Podjetje Prihodki v mio EUR Država
Enel SpA 75.913,75 Italija
Tenaga Nasional Bhd. 11.035,47 Malezija
Ørsted A/S 9.540,52 Danska
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 8.890,79 Kitajska
China Yangtze Power Co., Ltd. 6.568,50 Kitajska
Centrais Elétricas Brasileiras SA 5.823,28 Brazilija
Companhia Energética de Minas Gerais SA 5.191,53 Brazilija
 

Panožna združenja / portali:

    
Strokovne publikacije / portali:
 
 • Renewable Energy Magazine
 • Revija ponuja novice in informacije o čisti energiji in energetski učinkovitosti po vsem svetu. Teme vključujejo vse tehnologije obnovljivih virov energije -vetrno, solarno (fotovoltaika, toplotna, sončno toplotna elektrika), biomaso, geotermalno energijo, male hidroelektrarne ter energijo valovanja in plimovanja; kot tudi za varčevanje z energijo in trajnostni transport.
 • Država porekla: Španija
 • Pogostost Izhajanja: pon-pet 
 • Renewable Energy News
 • Elektronske novice o obnovljivih virov energije pokrivajo vsebine s področja biomase, geotermalne, sončne in vetrne energije.
 • Država porekla: Velika Britanija
 • Pogostost Izhajanja: 2 x tedensko
 • Renewable Energy World
 • Novice in informacije za industrijo obnovljive energije.
 • Država porekla: ZDA  
 • Renewable Energy Focus
 • Novice in informacije za vodilne kadre. Teme pokrivajo biomaso, geotermalno energijo, energijo valovanja in plimovanja, vetrno energijo, sončno energijo in fotovoltaiko ter sončno ogrevanje in hlajenje.
 • Država porekla: Velika Britanija 
 • NREL - National Renewable Energy Laboratory
 • Portal Nacionalnega laboratorija za obnovljivo energijo je namenjen odgovorom na vprašanja v zvezi s trenutnimi energetskimi izzivi.
 • Država porekla: ZDA 
 • Wind Energy Update
 • Novice in informacije za vodilne kadre na področju vetrne energije. Teme pokrivajo tehnološki razvoj na področju vetrne energije, vetrne naprave, finance, državno ureditev, konference, in ostala področja.
 • Država porekla: Velika Britanija  
 • Solar Power World
 • Spletni in tiskani vir za novice in informacije o sončnih instalacijah, razvoju in tehnologiji.
 • Država porekla: ZDA
   


Vir: Factiva, november 2019.