Energetika in obnovljivi viri energije

 

Energetika in obnovljivi viri energije po državah

Globalni trendi na področju obnovljivih virov energije

Trg obnovljivih virov energije je sestavljen iz neto proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Vključuje štiri segmente, to so hidroelektrična energija, energija vetra, sončna energija in drugo (biomasa, geotermalna energija, energija plimovanja in valov). Obseg trga je izračunan kot neto količina električne energije, proizvedene z obnovljivimi viri v TWh, tržna vrednost pa je izračunana po povprečju letnih domačih in industrijskih maloprodajnih cen na kWH, vključno z veljavnimi davki.

Globalni trg obnovljivih virov energije je v obdobju 2015-2019 rasel po 9,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 724,7 mlrd EUR. Trg obnovljivih virov energije je v azijsko-pacifiški regiji v zadnjih petih letih rasel po 12,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 319,4 mlrd EUR, medtem ko je trg v ZDA v tem obdobju rasel po 10,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 78,7 mlrd EUR.

Evropa ima drugi največji delež v prihodkih od obnovljivih virov energije, predvsem zaradi številnih vladnih subvencij in zastavljenih vladnih ciljev za projekte obnovljive energije.

Obseg globalne tržne potrošnje je v obdobju 2015-2019 rasel po 6,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel 6.411,2 TWh. Po napovedih se bo obseg tržne potrošnje v obdobju 2020-2024 povečeval po 5,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel 8.480,1 TWh.

Največji segment obnovljivih virov energije je segment hidroenergije, ki je v letu 2019 na globalnem trgu dosegel obseg 3.710,7 TWh, kar predstavlja 57,9 % celotnega obsega tržne potrošnje. Segment vetrne energije je v letu 2019 dosegel obseg 1.391,9 TWh ali 21,7 % celotnega obsega tržne potrošnje.

Severna Amerika ostaja nepredvidljiva regija za naložbe, kljub velikemu potencialu za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Predsednik Trump je zamajal zaupanje v ZDA kot vir prihodnje rasti, potem ko je leta 2017 izstopil iz Pariškega sporazuma in dejansko ustavil »vojno proti premogu« v državi. Ni še gotovo, ali bodo državne spodbude za neobnovljivo energijo sedaj zmanjšane. Za obdobje 2016–2020 je bilo za naftno in plinsko industrijo dodeljenih več kot 12,3 mlrd USD davčnih olajšav. Trg nafte in plina v Mehiki je v letu 2018 prvič postal popolnoma odprt za zasebne naložbe in vpliv povečane konkurenčnosti tega trga na trg obnovljivih virov energije še ni jasen. Kanada je trenutno vodilna država v Severni Ameriki pri razvoju obnovljivih virov energije, z obsežnimi in zelo razvitimi hidroenergetskimi zmogljivostmi.

Analitiki napovedujejo, da bo globalni trg obnovljivih virov energije v obdobju 2020-2024 rasel po 6 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 896,4 mlrd EUR. Azijsko-pacifiški trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 7,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 432,7 mlrd EUR, medtem ko naj bi trg v ZDA v napovedanem obdobju rasel po 4,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 89,8 mlrd EUR.

Leta 2020 naj bi posledice pandemije COVID-19 in svetovna recesija povzročili upočasnitev na globalnem trgu obnovljivih virov energije. Vendar pa je pričakovati, da bo to le kratkoročno, saj se bo trg od leta 2021 in v naslednjih letih vrnil k zdravi rasti. Brazilija in Južna Afrika sta dva trga z velikim potencialom za razvoj obnovljivih virov energije. Brazilija več kot 70 % električne energije proizvede iz hidroelektrarn in je druga največja svetovna proizvajalka po Kitajski. Zmogljivost obnovljivih virov energije v državi počasi, a vztrajno raste. Južna Afrika pa je še vedno zelo odvisna od premoga, kljub temu da ima velik potencial za vetrno energijo.

 
Tržna segmentacija glede na obseg po posameznih kategorijah za leto 2019 (v odstotkih)

Hidroenergija 60,2 %
Vetrna energija                       20,4 %
Ostalo (geothermalna,biomasa,..) 9,7 %
Sončna energija 9,7 %

 
Azijsko-pacifiška regija predstavlja 43,8 % vrednosti globalnega trga obnovljivih virov energije, Evropa pa nadaljnjih 33,4 %.

 
Tržna segmentacija po regijah glede na vrednost za leto 2019 (v odstotkih)

Azijsko-pacifiška regija      43,8 %
Evropa                    33,4 %
ZDA                        10,9 %
Bližnji Vzhod                        0,2 %Največja borzna podjetja na področju obnovljivih virov energije (2019) 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2019) Država
Enel SpA 73.774,01 Italija
Tenaga Nasional Bhd. 10.589,43 Malezija
Ørsted A/S 7.573,01 Danska
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 7.395,14 Hong Kong
China Yangtze Power Co., Ltd. 5.947,85 Kitajska
Centrais Elétricas Brasileiras SA 5.865,44 Brazilija
Companhia Energética de Minas Gerais SA 5.371,41 Brazilija
 

Panožna združenja / portali:

    
Strokovne publikacije / portali:
 
 • Renewable Energy Magazine
 • Revija ponuja novice in informacije o čisti energiji in energetski učinkovitosti po vsem svetu. Teme vključujejo vse tehnologije obnovljivih virov energije -vetrno, solarno (fotovoltaika, toplotna, sončno toplotna elektrika), biomaso, geotermalno energijo, male hidroelektrarne ter energijo valovanja in plimovanja; kot tudi za varčevanje z energijo in trajnostni transport.
 • Država porekla: Španija
 • Pogostost Izhajanja: pon-pet 
 • Renewable Energy News
 • Elektronske novice o obnovljivih virov energije pokrivajo vsebine s področja biomase, geotermalne, sončne in vetrne energije.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo
 • Pogostost Izhajanja: 2 x tedensko
 • Renewable Energy World
 • Novice in informacije za industrijo obnovljive energije.
 • Država porekla: ZDA  
 • Renewable Energy Focus
 • Novice in informacije za vodilne kadre. Teme pokrivajo biomaso, geotermalno energijo, energijo valovanja in plimovanja, vetrno energijo, sončno energijo in fotovoltaiko ter sončno ogrevanje in hlajenje.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo 
 • NREL - National Renewable Energy Laboratory
 • Portal Nacionalnega laboratorija za obnovljivo energijo je namenjen odgovorom na vprašanja v zvezi s trenutnimi energetskimi izzivi.
 • Država porekla: ZDA 
 • Wind Energy Update
 • Novice in informacije za vodilne kadre na področju vetrne energije. Teme pokrivajo tehnološki razvoj na področju vetrne energije, vetrne naprave, finance, državno ureditev, konference, in ostala področja.
 • Država porekla: Združeno kraljestvo  
 • Solar Power World
 • Spletni in tiskani vir za novice in informacije o sončnih instalacijah, razvoju in tehnologiji.
 • Država porekla: ZDA
   


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti. 


Vir: Factiva, oktober 2020.