Alžirija

Gospodarske panoge Alžirije

Gospodarstvo

V alžirskem gospodarstvu država še vedno igra pomembno vlogo, kar je zapuščina socialističnega sistema. V zadnjih letih je alžirska vlada ustavila privatizacijo podjetij v državni lasti ter uvedla omejitve pri uvozu in vključevanju tujcev v gospodarstvo.  Odvisnost alžirskega gospodarstva od nafte je potencialna ovira za trajnostni razvoj države. Zakonodaja na področju ogljikovodikov je bila spremenjena, da bi postal ta sektor bolj privlačen in bi lahko izkoriščali plin iz skrilavcev.

 

Struktura BDP

Kmetijstvo zaposluje približno 20 % aktivnega prebivalstva. Glavni pridelki so pšenica, ječmen, oves, citrusi, grozdje, oljke, tobak in dateljni. Alžirija proizvaja tudi velike količine plute, ima pa tudi dobro razvito živinorejo.

Industrijski sektor zaposluje približno 25 % aktivnega prebivalstva. Hrbtenica alžirskega gospodarstva je naftni sektor, ki predstavlja približno 30 % BDP, 60 % proračunskih prihodkov in skoraj 95 % prihodkov od izvoza. Alžirija glede na velikost naftnih rezerv zaseda 16. mesto v svetovnem merilu. Je šesti največji izvoznik plina na svetu, glede svetovnih rezerv plina pa Alžirija zaseda 10. mesto.

Pomembnejše rude v Alžiriji so železo, svinec, fosfati, uran, cink, sol in premog. Glavne proizvodne panoge so živilska, tekstilna, kemična in kovinska industrija ter gradbeništvo.

Storitveni sektor zaposluje več kot polovico aktivnega prebivalstva.


Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Alžiriji predstavlja 38 % BDP in zaposluje eno četrtino aktivnega prebivalstva. Hrbtenica alžirskega gospodarstva je naftni sektor, ki prispeva večino proračunskih prihodkov in skoraj vse izvozne prihodke. Alžirija glede na velikost naftnih rezerv zaseda 16. mesto v svetovnem merilu. Je šesti največji izvoznik plina na svetu, glede svetovnih rezerv plina pa Alžirija zaseda 10. mesto. Ostale pomembne industrijske panoge so še rudarstvo, tekstilna, kemična ter živilska industrija. V zadnjih letih je v porastu farmacevtska industrija.

Industrijski sektor je v letu 2017 zrasel za 3 %. Za leto 2018 analitiki napovedujejo rast v višini 2,7 %, v letih 2019 in 2020 pa naj bi rast industrijskega sektorja dosegla 3,3 % oz. 2,4 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na alžirskem trgu:

 

 

IKT - telekomunikacije

Na alžirskem trgu telekomunikacij se je penetracija fiksne telefonije vrsto let zapored zmanjševala, nato pa se je leta 2015 trend preusmeril navzgor. Po napovedih bo pozitiven trend vztrajal še naprej do konca desetletja, saj se infrastruktura razširja.
 
V začetku leta 2016 so bile dodeljene tri univerzalne licence za telekomunikacijske storitve, pri čemer so morali pridobitelji licence zagotavljati fiksne in brezžične telekomunikacijske storitve vsem skupnostim. Rast mobilnih naročnikov je v zadnjih nekaj letih stagnirala. Mobilna penetracija je konec leta 2016 znašala 108 %, kar je relativno nizko glede na mednarodne standarde.

Na trgu mobilnih storitev obstaja intenzivna cenovna konkurenca med tremi mobilnimi nacionalnimi operaterji: Mobilis, Djezzy in Ooredoo, zato so se ti osredotočili na razvoj ARPU s spodbujanjem pogodbenih načrtov in razvijanjem zanimanja za mobilne podatkovne storitve. Do zdaj so jih podpirale tehnologije HSPA in 3G. Regulator je odložil izdajanje 3G licenc vse do konca leta 2013, medtem ko LTE licence niso bile izdane do maja 2016. Od septembra 2016 so vsi trije mobilni operaterji začeli tržiti LTE storitve. V skladu s strogimi zahtevami glede pokritosti bo to v prihodnjih letih znatno povečalo razpoložljivost in zmogljivosti mobilnega širokopasovnega omrežja.

Trg počasi okreva od socialnih in političnih nemirov, ki so v Alžiriji izbruhnili v letu 2011. Počasi se vrača tudi zaupanje investitorjev, saj vlada želi prodati delež v vodilnem mobilnem operaterju v državi, Mobilis.

V Alžiriji bo kmalu na voljo tudi več TV programov. Alžirsko ministrstvo za komunikacije načrtuje okoli deset novih televizijskih kanalov in novo zakonodajo na tem področju, ki bo omogočila povečanje števila legalnih TV kanalov in zmanjšala nelegalne. Trenutno v državi delujejo le štiri legalne TV postaje. Iz ministrstva za komunikacije so tudi napovedali združitev dveh operaterjev; Algerie Telecom, Mobilis in ATS (Algerie Telecom Satellite) v novo pravno osebo pod imenom Groupe Telecom Algerie (GTA). Glavni cilj projekta prestrukturiranja je omogočiti globalno vizijo v skupini in izbrati pravo tehnologijo za najboljšo omrežno pokritost 48 regij v državi. 

 Vir: Factiva, julij 2017.

 

Energetika – obnovljivi viri energije

Alžirija si je v svojem programu za OVE zastavila cilj, da bo do leta 2030 proizvedla 15 % električne energije iz obnovljivih virov, vključno s sončno energijo, ki naj bi predstavljala 80 % proizvodnje in vetrno energijo. Alžirska vlada pričakuje, da bo konkurenca energije iz obnovljivih virov omejila porabo plina do leta 2020.
 
Uredba, ki je začela veljati leta 2004, je uvedla spodbude za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, na podlagi katere se odobrijo premije za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov.
 
V okviru novega programa za razvoj OVE, sprejetega leta 2015, je vlada dvignila cilj - do leta 2030 proizvesti 22 GW energije iz OVE. To bi zadoščalo za pokritje 27 % potreb po električni energiji v državi. Največji del proizvodnje OVE naj bi proizvedli iz sončne energije, kar 13,6 GW, 5 GW iz vetrne energije, ter manjši del iz biomase in geotermalne energije. To bo precej zmanjšalo porabo plina v državi. Država bo podpirala razvoj novih proizvodnih zmogljivosti prek nacionalnega sklada za OVE in CHP (Fonds National des Energies Renouvelables et Cogénération, FNERC), ki se deloma financira iz davka na nafto.
 
Alžirija je uvedla sistem "Feed-in tariff (FiT) za sončne PV kapacitete z zmogljivostmi nad 1 MW, ki bodo dodeljene za obdobje 20 let, z različnimi stopnjami za prvih 5 let in naslednjih 15 let.
 
V okviru novega programa za razvoj OVE, po katerem naj bi do konca leta 2030 proizvedli 22.000 GW energije iz OVE, je alžirska vlada marca 2017 začela postopek zbiranja ponudb za fotovoltaični projekt z močjo 4050 MW. Fotovoltaični objekti s skupno zmogljivostjo 4050 MW bodo zgrajeni na šestih lokacijah. V državi je trenutno 22 fotovoltaičnih objektov s skupno zmogljivostjo 350 MW. V sklopu projekta je bila ustanovljena družba za posebne namene, ki deluje kot projektni operater in upravljavec objekta. Alžirski delničarji bodo imeli v lasti 51 % delež družbe, od tega 40 % javna (Sonatrach ali Sonelgaz) in 11 % privatna alžirska podjetja. Tuji partnerji bodo lastniki preostalih 49 % delnic.
 
V sklopu novega programa za razvoj OVE naj bi bilo v Alžiriji do konca leta 2030 5.000 MW kapacitet vetrne energije, zato nameravajo začeti tudi z gradnjo vetrne elektrarne z zmogljivostjo 3.000 MW.

 


Vir: Factiva, julij 2017.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje