Alžirija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Alžiriji

 

Statistični indikatorji  za obdobje 2019-2016

  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 43,5 42,6 41,7 40,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 17++ 17
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 154,8 145,8 146,6 143,2
 BDP per capita (v EUR): 3.559 3.429 3.513 3.505
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 587,7 559,2 560,9 550,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 13.517 13.134 13.451 13.477
 Rast BDP (v %): 2,7 2,6 1,9 3,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 11,7 12,1 12,1 10,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 7,3 6,8 5,8 6,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -45,4 -43,4 -44,7 -44,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 33,9 31,9 28,8 26,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,3 3,1 0,4 0,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,7 0,3 -2,0 -1,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 2,5 1,6 1,1 1,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 33,1+ 49,7 76,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 0,0+ 4,6 1,1
Stopnja tveganja države (op): / 63 64 65
Razred tveganja (op): / D D D
Enostavnost poslovanja**: / 166 156 163


Opombe:
(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/) Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

Alžirija je imela v letu 2017 1,9 % gospodarsko rast. V letu 2018 analitiki napovedujejo 2,6 % rast, v letu 2019 2,7 % rast in v letu 2020 2,4 % rast. 
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)
 

(*) EIU napoved.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 2,4 2,2 3,0 2,2
Rast javne potrošnje 0,6 1,0 1,4 0,9
Rast investicij 3,3 3,8 3,7 3,2


Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2017 je Alžirija uvozila za 44,7 mlrd EUR blaga, izvozila pa za 28,8 mlrd EUR. Primankljaj v blagovni menjavi je znašal 15,9 mlrd EUR. Alžirija največ izvaža nafto in plin, ki je v letu 2017 predstavljala 96,1 % celotnega izvoza. Najpomembnejši izvozni trg je Italija, sledijo Španija, ZDA, Francija in Brazilija. Alžirija je v letu 2017 največ uvažala stroje, električno opremo, vozila, izdelke iz železa in jekla ter žita. Največ je uvozila in Kitajske (18,1 % od celotnega uvoza), sledijo Francija, Italija, Nemčija in Španija.

 

Alžirija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 17,4 Mineralna goriva, olja 96,1
Električna in elektronska oprema 8,6 Proizvodi kemične industrije 1,1
Vozila 7,5 Gnojila 0,9
Izdelki iz železa in jekla 6,3 Sladkor in slaščice 0,7
Žita 6,0 Organski kemijski proizvodi 0,2

 

Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 18,1 Italija 16,0
Francija 9,3 Francija 12,6
Italija 8,2 Španija 11,7
Nemčija 7,0 ZDA 9,9
Španija 6,8 Brazilija 6,0
Slovenija (52. mesto) 0,1 Slovenija (64. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij


Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Alžiriji so v letu 2015 znašale 23,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala 3,6 %. Celotne izhodne TNI Alžirije so v letu 2015 znašale 1,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala -3,1 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Alžiriji 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 56,2 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZAE, sledita pa ji Kitajska in Španija. Največ investicij je na področju premoga, nafte, plina in nepremičnin.


 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZAE 13.332,6
Kitajska 5.392,0
Španija 4.382,5
Egipt 3.794,5
Velika Britanija 3.222,5
Druge države 22.696,6
Skupaj 56.210,6
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Premog, nafta, plin 11.723,1
Nepremičnine 11.672,7
Kovine 10.747,6
Gradbeništvo 2.479,5
Orig. avtomobilski deli 1.588,6
Drugi sektorji 17.999,1
Skupaj 56.210,6

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo