Argentina

Gospodarske panoge Argentine

Gospodarstvo

Argentina je zelo bogata z naravnimi viri, kmetijstvo ter živilska industrija pa imata tradicionalno pomembno vlogo v gospodarstvu in izvozu. V devetdesetih letih se je zaradi visokih vlaganj močno povečal tudi izvoz nafte in zemeljskega plina, tako da glavnino izvoza predstavljajo surovine in kmetijski izdelki. Večina izvoza je usmerjenega v regionalno gospodarsko združenje Mercosur (Brazilija, Paragvaj in Urugvaj), ter v ZDA in Kitajsko.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor, ki temelji predvsem na živinoreji ter pridelavi žit zaposluje manj kot 1 % prebivalcev. Največ pridelujejo pšenico, koruzo, sojo in citruse. Argentina je tretji največji proizvajalec soje in največji izvoznik sojinih proizvodov. Posebnost Argentine je pridelava soje in sladkornega trsa za proizvodnjo biogoriv.

Argentina je bogata v energetskih virih. Je največji proizvajalec zemeljskega plina v Latinski Ameriki, četrti največji proizvajalec nafte na svetu ter največji izvoznik biodizla ter četrti največji proizvajalec le tega na svetu.

Industrijski sektor se je precej razvil v zadnjih nekaj letih in zaposluje skoraj četrtino aktivnega prebivalstva. Glavna industrijska panoga je pakiranje in konzerviranje hrane, predvsem mesa. Industrija se opira tudi na avtomobilska hčerinska podjetja evropskih blagovnih znamk in tudi na kemične, petro-kemične in metalurške dejavnosti.

Tudi storitveni sektor se močno razvija v zadnjih letih in danes zaposluje 75 % prebivalstva. Argentina je specializirana predvsem na področjih visoko tehnoloških storitev, razvoja programske opreme, klicnih centrov, jedrske energije in turizma. Razvija se tudi IKT sektor.

 

Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijske panoge

Argentinski industrijski sektor prispeva 28 % BDP in zaposluje 24,8 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejše industrijske panoge se živilska, avtomobilska, tekstilna, kemična in kovinska industrija.

Leta 2017 je Argentina beležila 2,4 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2018 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 3,5 %, v letu 2019 in 2020 pa naj bi industrijska proizvodnja zrasla za  2,6 %, oz. za 3,2 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na argentinskem trgu:

 

 

Transport

Argentinski trg transportnih storitev je v letih 2012-2016 rasel po 9,5 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2016 dosegel vrednost 29,8 mlrd EUR. Za primerjavo, trg transportnih storitev v ZDA je v zadnjih petih letih rasel po 2,3 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 332,6 mlrd EUR, mehiški transportni trg pa je v zadnjih petih letih rasel po 4,7 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 60,7 mlrd EUR.

Najbolj donosen segment na argentinskem trgu transportnih storitev je cestni transport, ki je v letu 2016 ustvaril 29,5 mlrd EUR ali 99 % celotnih prihodkov v industriji. Večina argentinskega izvoza gre namreč v države Južne Amerike, kot sta Brazilija in Čile, transport v te države pa poteka po cesti.

Analitiki napovedujejo, da bo trg transportnih storitev v Argentini v obdobju 2017-2021 rasel po 6,5 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 39,5 mlrd EUR. Trg transportnih storitev v ZDA naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 4,8 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 405,2 mlrd EUR, medtem ko naj bi mehiški trg transportnih storitev v prihodnjih petih letih rasel po 6,1 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 78,7 mlrd EUR. 
 

Glavni konkurenti na trgu so:

 • Aerolineas Argentinas
 • CEVA Group PLC
 • FedEx Corporation
 
Vrednost argentinskega transportnega trga se je v letu 2016 povečala za 7,9 % in dosegla 29,8 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v letih 2012–2016 je znašala 9,5 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2012 17.906  
2013 18.496 6,5 %
2014 21.955 19,0 %
2015 27.657 4,9 %
2016 29.819 7,9 %
 

Analitiki ocenjujejo, da bo v letu 2021 vrednost argentinskega transportnega trga dosegla 39,5 mlrd EUR, kar je 37,2 % več kot leta 2016. Napovedana letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2017–2021 je 6,5 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2017 33.584 7,4 %
2018 35.514 6,9 %
2019 36.486 6,5 %
2020 38.053 6,1 %
2021 39.478 5,7 %


Cestni transport je največji segment transportnega trga v Argentini z 99 % tržnim deležem.
 

Tržni deleži po segmentih za leto 2016 (v odstotkih)

 
Cestni transport 99,0 %
Pomorski transport 0,6 %
Letalski transport 0,3 %
Železniški transport 0,1 %
 

Argentina predstavlja 5,1 % ameriškega transportnega trga glede na vrednost, ZDA pa 56,4 %.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2016 (v odstotkih)

 
ZDA 56,4 %
Brazilija 13,6 %
Mehika 10,3 %
Argentina 5,1 %
Ostale ameriške države 14,6 %

 
 


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, september 2017.

 

Trg potrošnih električnih in elektronskih izdelkov

V analizo je zajeta trgovina na drobno, specializirana za prodajo velikih ali majhnih gospodinjskih električnih aparatov ter potrošne elektronske opreme. Argentinski trg potrošnih električnih in elektronskih izdelkov je v letu 2016 zrasel za 22 % in dosegel vrednost 2,93 mlrd EUR. K rasti trga je pripomogel tudi " Ahora12 Plan", vladni program, ki državljanom za nakupe omogoča 12 mesečno brezobrestno posojilo.

Analitiki napovedujejo, da bo argentinski trg potrošnih električnih in elektronskih izdelkov v prihodnjih petih letih rasel po 2 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2021 dosegel vrednost 3,2 mlrd EUR.
 

Vrednost argentinskega trga potrošnih električnih in elektronskih izdelkov po letih (v mio EUR)
Vodilni konkurent na argentinskem maloprodajnem trgu potrošnih električnih in elektronskih izdelkov je podjetje Garbarino SA. Podjetje ima 4.300 zaposlenih in je v letu 2016 ustvarilo preko 900 mio EUR prihodkov, kar mu je prineslo 19 % tržni delež glede na vrednost. Garbarino je trgovska veriga, ki je imela v letu 2016 114 prodajaln. Največ od njih jih je v mestu Buenos Aires in njegovi okolici.
 
Ribeiro SA pa je trgovska veriga, specializirana za potrošne električne in elektronske izdelke, ki je v letu 2016 beležila največjo, kar 25 % rast. Podjetje, ki je bilo ustanovljeno v mestu Villa Mercedes v pokrajini San Luis, je začelo s svojo trgovsko dejavnostjo že leta 1910. Danes ima 67 podružnic in je razširjeno po skoraj vseh pokrajinah Argentine. V letu 2016 je družba odprla pet novih podružnic v Resistencia (Chaco), Santa Fe, Jesús María (Córdoba) in Neuquénu.
 

Konkurenti na trgu:

 • Bazar Avenida SA
 • Casa Humberto Lucaioli SA
 • Cetrogar SA
 • Compumundo SA
 • Entertainment Depot SA
 • Frávega SA
 • Garbarino SA
 • Hendel Hogar SA
 • Ribeiro SACIFAI
 • Rodó Hogar SA
 • Saturno Hogar SA 

 Vir: Factiva, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje