Bolgarija

Bilateralni ekonomski odnosi Bolgarije s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Bolgarijo 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 167.880 133.680 301.560 34.200
2013 150.212 92.118 242.330 58.094
2014 177.695 75.555 253.250 102.140
2015 172.807 93.870 266.677 78.937
2016 206.031 105.548 311.579 100.483
2017 254.513 130.604 385.117 123.909
2018* 107.725 64.309 172.034 43.416
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Bolgarijo 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz v Bolgarijo v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 58.340 Farmacevtski proizvodi
14 % 36.732 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
12 % 31.647 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 19.976 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 19.299 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 13.454 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

 

Slovenski uvoz iz Bolgarije v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 34.250 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
17 % 22.326 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 14.187 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
5 % 5.895 Svinec in svinčeni izdelki
4 % 5.590 Farmacevtski proizvodi
4 % 5.446 Izdelki iz železa in jekla
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2018.
 
 

Slovenska podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

 

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o odpravi vizumov (BBOOV)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BBOBOK)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBOPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BBOPZN)
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BBGIDO)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in energijo Republike Bolgarije
 • Uredba o začasni uporabi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju pomorskega tovornega prometa (BBOPTP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BBOMCP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v kombiniranem prevozu (BBGKP)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Bolgarije o znanstvenem in tehnolo&am, p;scaro, n;kem sodelovanju
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republ, ike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BBGIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBGIMVTP)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk