Češka

Gospodarske panoge Češke

Gospodarstvo

Češka ima eno najbolj perspektivnih gospodarstev v Vzhodni Evropi, z visoko stopnjo rasti BDP in nizko stopnjo nezaposlenosti. Je odvisna od izvoza, ki ustvari približno 80 % BDP. Največ izvažajo avtomobile.

Kmetijski sektor se je v 90-ih znašel v hudi krizi in je še danes močno subvencioniran. Sektor ustvari 3 % BDP in tudi zaposluje okoli 3 % aktivnega prebivalstva. Pomembnejši kmetijski pridelki so sladkorna pesa, krompir, pšenica, ječmen in hmelj.

Proizvodni sektor predstavlja 38 % BDP in je v glavnem v zasebni lasti. V njem je zaposlenih približno 40 % vsega aktivnega prebivalstva. Eden glavnih proizvodnih sektorjev je avtomobilska industrija. Poleg Škode (skupina Volkswagen), sta prisotna tudi Toyota in PSA (Peugeot – Citroen), ki sta začela izdelovati avtomobile na Češkem v letu 2005. Vendar pa se je ta sektor zdaj že precej zasitil. V letu 2009 se je zaradi gospodarske krize v tej panogi zmanjšalo število delovnih mest za skoraj 10.000. Pomembna je tudi tekstilna industrija, ki v zadnjih letih doživlja pravi razcvet.

Med storitvenimi dejavnostmi je najbolj perspektiven turizem, predvsem na račun Prage, ki je postala zelo atraktiven turistični center. Celoten storitveni sektor zaposluje blizu 60 % aktivnega prebivalstva.

 

Struktura BDP

Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor na Češkem predstavlja 38 % BDP in zaposluje 38 % vsega aktivnega prebivalstva. Eden glavnih proizvodnih sektorjev je avtomobilska industrija. Druge pomembnejše industrijske panoge so še metalurgija, strojna, vojaška in steklarska industrija.

V letu 2017 je Češka dosegla 6 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2018 analitiki napovedujejo 4,5 % rast, v letih 2019 in 2020 pa 4,2 % in 4 % rast industrijske proizvodnje.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na češkem trgu:

 

Trg potrošnih električnih in elektronskih izdelkov

V analizo je zajeta trgovina na drobno, specializirana za prodajo velikih ali majhnih gospodinjskih električnih aparatov ter potrošne elektronske opreme. Češki trg potrošnih električnih in elektronskih izdelkov je v letu 2016 zrasel za 2 % in dosegel vrednost 1,2 mlrd EUR. Trg je dokaj stabilen in v letu 2016 ni zabeležil večjih sprememb. Analitiki napovedujejo, da bo trg ob predpostavki nespremenjenih cen v prihodnjih petih letih upadal po 1 % CAGR (skupni letni stopnji rasti).
 

Vrednost češkega trga potrošnih električnih in elektronskih izdelkov po letih (v mio EUR)
Največji konkurent na češkem maloprodajnem trgu potrošnih električnih in elektronskih izdelkov je podjetje Datart International, ki je imelo v letu 2016 11 % tržni delež. Svojo vodilno vlogo na trgu ohranja zaradi široke pokritosti, saj ima kar 30 svojih prodajaln po vsej državi, v vseh večjih mestih in krajih. Ima pa tudi svojo spletno trgovino. Drugi največji konkurent na trgu je podjetje Euronics z 10 % tržnim deležem. Podjetje je bilo sprva prisotno predvsem v manjših krajih, zdaj pa se že širi v mesta in nakupovalne centre v večjih središčih.

Na češkem maloprodajnem trgu potrošnih električnih in elektronskih izdelkov je bilo v letu 2016 zaznati le zanemarljive spremembe v tržnih deležih podjetij, rast trga pa je bila stabilna. Največje povečanje prodaje v letu 2016 je beležilo podjetje Expert International, ki je imelo 6 % rast. Prodaja se jim je povečala zaradi kombinacije manjših prodajnih enot (do 450 m2) v mestnih središčih in večjih trgovin (450 - 1.200 m2) ki se nahajajo v nakupovalnih centrih, ter njihovo dobro prodajno storitvijo, ki temelji na strokovnem svetovanju.
 

Konkurenti na trgu:

  • Datart International AS
  • Electro World sro
  • Euronics CR as
  • Expert CR sro
  • Fast CR as
  • Okay sro 
 

 

Vir: Factiva, oktober 2017.


Energetika - obnovljivi viri energije

Kapaciteta proizvodnje električne energije na Češkem je v letu 2016 dosegla 21,5 GW, vključno s 3,9 GW jedrske energije, 2,3 GW energije iz hidroelektrarn in 13 GW toplotne energije. Lignit in premog predstavljata 80 % toplotne kapacitete in polovico celotne. Delež plina je nizek, le 8 %.

Nameščene električne kapacitete glede na vir (2016, %)Češka si je v letu 2013 zadala nacionalni cilj, doseči 15,3 % OVE v skupni porabi energije do leta 2020 (od tega 10 % v prometu). Češka bo cilj zlahka presegla, saj so že v letu 2015 OVE predstavljali 15 % v skupni porabi. OVE bodo v letu 2018 prejemali pomoč v višini več kot 1 mlrd EUR. Stroški OVE bodo v letu 2018 na Češkem dosegli približno 1,7 mlrd EUR. Država bo za OVE zagotovila subvencijo v višini 1 mlrd EUR, preostanek pa bodo plačevali predvsem potrošniki. Vsi OVE, ki so dobili odobritev v postopku priglasitve Evropski komisiji, so upravičeni do pomoči. Večina OVE na Češkem je bilo nameščenih med leti 2006 in 2012 in ti so dobili odobritev novembra 2016.

Analitiki napovedujejo, da se bo na Češkem proizvodnja OVE (brez vodnih virov) v naslednjem desetletju povečevala za 0,3 %, proizvodnja kapaciteta pa za 0,2 % letno. Takšna pesimistična napoved temelji na praktično neobstoječem novem projektnem plinovodu in neugodnem političnem in zakonodajnem okolju za razvoj OVE. Sektor sončne energije bo ohranil vodilno vlogo glede zmogljivosti, medtem ko bo biomasa ostala največji generator.

 


Vir: Factiva, oktober 2017.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje