Češka

Prodaja na Češko

Tržne poti, distribucija

Češko tržišče je eno izmed najbolj liberalnih v EU. Na trgu je prisotna močna konkurenca, uspejo lahko le proizvodi z dobrim razmerjem med ceno in kvaliteto. Cenovni pritisk je še vedno precej opazen pri prehrambnih izdelkih. Hrana in osnovne življenjske potrebščine so se sicer v zadnjih dveh letih precej podražile. Hkrati je v tem času hitro rasla tudi kupna moč povprečnega češkega potrošnika kar potencialno odpira nekaj novih poslovnih priložnosti. Zelo močan položaj imajo mednarodna trgovska podjetja in nekatere multinacionalke, ki so v Pragi iz različnih razlogov ustanovile tudi svoje regionalne centrale, servisne centre ipd.

Kot je značilno za vse evropske trge so tudi na Češkem v navadi različne oblike vstopa na tržišče kot na primer neposredni vstop na trg z ustanovitvijo lastnega podjetja, z ustanovitvijo Joint venture podjetij ali drugih različnih partnerskih oblik. Primerna oblika vstopa na trg je odvisna od tega kaj podjetje želi doseči. Ali gre samo za vstop na trg s prodajo izdelkov, ki se proizvajajo drugje (doma) ali pa za ustanovitev lastne proizvodnje. Če podjetje trga (še) ne pozna dobro, je priporočljivo, da si poišče domače lokalne zastopnike ali trgovce na debelo, ki vpeljejo ime in proizvod na trg. Kasneje lahko podjetje razmišlja o samostojnem nastopu na trgu z ustanovitvijo svojega podjetja. Ustanovitev lastne proizvodnje zahteva zelo dobro poznavanje trga in veliko prepoznavnost izdelka na obstoječem trgu.

Češka je poslovno tradicionalno vezana predvsem na sosednje in druge bližnje države, najbolj na Nemčijo. Podobno velja za Slovenijo, posledično pa to včasih pomeni, da so si češka in slovenska podjetja s svojimi proizvodi in storitvami včasih lahko tudi neposredna konkurenca.

 

Tržno komuniciranje, promocija

Pomemben element pri tržni uspešnosti proizvodov je privrženost kupca posameznim (znanim/preverjenim) ponudnikom. Ker vlada na trgu močna konkurenca, niso dovolj samo nizke cene. Potrebna je tudi obsežna ponudba, izobrazba, profesionalni odnos zaposlenih, pregledna prodaja in hitra dobava.

Blagovna znamka podjetja predstavlja osnovni kapital podjetja. Osnovno hrano, brezalkoholne in alkoholne pijače (poudarek je na pivu in vinu) Čehi kupujejo najraje od domačih proizvajalcev. Nasproten je odnos kupca pri elektroniki, kozmetiki in oblačilih ter tudi živilskih izdelkih in vinu višjega kakovostnega razreda, kjer dajejo prednost tujim blagovnim znamkam. Poreklo blaga tako za kupce kot za trgovce ni tako pomembno, odločilnega pomena so cena, kvaliteta in velikost ponudbe.

Najbolj učinkovit medij za televizijsko oglaševanje predstavljata češki nacionalni program ČT1 in privatna TV postaja NOVA. Primeren prostor je tudi v vseh večjih čeških tiskanih medijih vključno z njihovimi digitalnimi izdajami. Med priljubljene načine tržnega komuniciranja sodijo še oglaševanje s prospekti, pospeševanje prodaje z vzorci ter akcijskimi cenami izdelkov. V zadnjih letih je izjemno narastel pomen spletnega oglaševanja in zlasti še spletnega poslovanja, ki že zavzema velik del prodaje blaga na tržišču. Češki potrošniki vsako odločitev za nakup zelo natančno pretehtajo. V primeru nakupov prek spleta se na veliko poslužujejo spletnih portalov, kjer lahko med seboj primerjajo cene artiklov pri posameznih prodajalcih (npr. Heureka). Pri načrtovanju trženja in tržnega komuniciranja lahko pomagajo domače ali tuje oglaševalske agencije.

 

Plačevanje

Najbolj pogosta oblika plačila je nakazilo preko banke prejemnika v dogovorjenem roku ali pri novih podjetjih avans. Večina čeških bank je članic mednarodne računalniško vodene bančne telekomunikacijske mreže SWIFT. Neposredna povezava bank krajša čas operacij.

Kadar je podjetje še neznano ali si poslovni partnerji medsebojno še ne zaupajo, se lahko kot oblika plačevanja uporablja dokumentarni akreditiv ali inkaso. Občasno so zaznani primeri neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani čeških podjetij zato pri tem svetujemo ustrezno previdnost in poleg omenjenih instrumentov tudi razmislek o morebitnih dodatnih zavarovanjih za izpolnitev poslovnega dogovora.

Opozarjamo na visoke provizije, ki jih češke banke zaračunavajo pri nakazilih z ozemlja Češke republike v države evroobmočja, vključno s Slovenijo ter na stroške, ki nastanejo ob valutnih pretvorbah iz EUR v CZK in obratno.

Češka narodna banka (ČNB) je s 1. aprilom 2017 prenehala z intervencijami na menjalnem tečaju češke krone, ki jih je kot makroekonomski ukrep uvedla l. 2013 in s katerimi je umetno nižala vrednost domače valute. Vrednost češke krone v primerjavi z EUR vse od takrat konstantno raste. V omenjenem obdobju se je krona okrepila že za približno 10%, glede na dobro stanje češkega gospodarstva pa ima še nekaj prostora za dodatno rast. Slovenskim poslovnim subjektom, ki s češkimi ne poslujejo v EUR, ali so kakorkoli drugače valutno izpostavljeni (krediti, zavarovanja, ipd.) svetujemo podrobno spremljanje dogajanja in po potrebi ustrezno zavarovanje poslov za primer prekomernih valutnih nihanj.

Slovenske komercialne banke navadno ponujajo boljši tečaj za nakup CZK kot češke banke. Nekatere zasebne menjalnice kot so Chequepoint ali Change imajo precej visoko provizijo ali neugoden tečaj. Nasprotno lahko najdemo tudi nekatere zasebne menjalnice, kjer je tečaj ugodnejši kot v bankah, vendar je pri teh potrebno paziti na skrite stroške v obliki dodatnih provizij in/ali slabega tečaja. Plačevanje s kreditnimi karticami (MasterCard/Eurocard, Maestro, Visa Electron...) je možno na večini prodajnih mest.

Na češkem trgu poslujejo podjetja, ki vam posredujejo podatke o plačilni sposobnosti določenih podjetij (npr. Albertina data, s.r.o.), osnovne informacije pa si lahko pridobite preko aplikacije ARES češkega Ministrstva za finance, preko katere lahko dostopate tudi do spletnega registra podjetij in registra neplačnikov DDV.

 

Transport

Ključni dejavnik pri distribuciji postaja kooperacija, predvsem horizontalna. To pomeni, da proizvajalci in trgovci skupaj želijo zadovoljiti potrebe kupca boljše, hitreje in ceneje, to pa je postopoma tudi na Češkem pripeljalo do visoke optimizacije logističnih procesov. V okolici večjih mest in ob nekaterih pomembnejših koridorjih so zrasli veliki in moderni logistični centri z visokim standardom storitev. Eno večjih podjetij, ki jih upravlja je multinacionalka P3 Logistic Parks.

Transport blaga v državo je možen po cesti, železnici ali z letalom. Za klasične pošiljke se najbolj uporablja kamionski prevoz. Češko avtocestno omrežje se postopoma dograjuje, vendar v marsikaterem pogledu še vedno zaostaja za razvitejšimi sosedami, tudi Slovenijo. V nekaterih delih države še vedno niso dokončani vsi (nujno potrebni) avtocestni odseki. Avtocestna povezava D1 med Prago in Brnom ter naprej proti Bratislavi, ki predstavlja osnovno logistično hrbtenico v državi, se že nekaj let pospešeno prenavlja. Z izjemo zimskih mesecev je zaradi tega na njej veliko delovnih zapor pred katerimi so pogosti dolgi zastoji, ki lahko občutno podaljšajo čas transporta. Vzhod države (Morava) in Luko Koper povezuje nekaj kontejnerskih vlakov tedensko na relaciji Ostrava - Koper.

 

Poglejte si tudi: