Črna gora

Bilateralni ekonomski odnosi Črne gore s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Črno goro 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

 
Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 85.270 25.749 111.019 59.521
2013 80.911 20.967 101.878 59.944
2014 70.167 12.386 82.553 57.781
2015 76.252 8.769 85.021 67.483
2016 86.165 10.485 96.650 75.680
2017 96.206 11.460 107.666 84.746
2018* 41.401 5.329 46.730 36.072
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Črno goro 2012 – 2018 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz v Črno goro v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

 
Delež EUR Skupina proizvodov
17 % 15.980 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
12 % 11.638 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 6.965 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 6.838 Farmacevtski proizvodi
5 % 4.794 Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije
4 % 3.735 Razna živila
 

Slovenski uvoz iz Črne gore v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

 
Delež EUR Skupina proizvodov
53 % 6.098 Aluminij in aluminijasti izdelki
11 % 1.278 Baker in bakreni izdelki
10 % 1.197 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 822 Les in lesni izdelki, lesno oglje
3 % 375 Eterična olja in rezinoidi, parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki
2 % 211 Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.
 

 

Podjetja na trgu

 

 

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o razvojnem sodelovanju (BMNRS)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči za projekt integrirane carinske tarife
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BMNPCZ)
 • Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne gore o sodelovanju na obrambnem področju (BMNSOP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Črne Gore o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, trgovini z ljudmi in ilegalnim migracijam, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim kaznivim dejanjem (BMNBOK)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o strokovni pomoči na področju evropskih zadev
 • Sklep o potrditvi Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro za leto 2010
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za šolstvo in znanost Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BMNSVN)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BMNMCP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju (BMNSZ)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči v obliki programske opreme modulov SAT (sistem analize tveganja) in SPP (sistem poslovnih pravil)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči v obliki programske opreme modulov SAT (sistem analize tveganja) in SPP (sistem poslovnih pravil)

 • Sklep o potrditvi programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2013 do 2015
 • ?Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o izmenjavi on medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BMNIMVTP)
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja
 • Sklep o potrditvi Programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016-2017 
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore o sodelovanju v kulturi in izobraževanju (BMNSKI) 
 • Sklep o potrditvi Programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2016-2017

 

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk