Danska

Dajatve na Danskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Danska je članica EU.


Več informacij: 

 

Obdavčevanje podjetij

Danska ima ugodno davčno klimo. Podjetja plačujejo davek v višini 22 %, ključni zaposleni in raziskovalni delavci, ki so na začasnem delu v tujini, plačujejo nižje individualne davke za prvih 3-5 let dela na tujem. Tujci, ki živijo in delajo na Danskem, imajo prav tako koristi od danske blaginje.

Na Danskem je značilno naslednje:

 • stopnja davka na dobiček je 22 %, kar je pod evropskim povprečjem
 • delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost, za razliko od mnogih drugih držav
 • ni dajatev na kapital, dajatev na prenos deležev
 • dividende se lahko prejmejo ali razdelijo, ne da bi se plačeval davek
 • A / S (delniška družba), ApS (družba z omejeno odgovornostjo) in SE Companies (povezane družbe) so predmet obdavčitve pravnih oseb.


Odbitek in amortizacija

 • poslovni odhodki so na splošno odbitni in ne grejo v davčno osnovo
 • stroji in oprema se na splošno amortizirajo po stopnji 22 %
 • od leta 2008 do leta 2016 se zmanjša amortizacija na sredstva z dolgo življenjsko dobo, npr.: ladje, letala in sicer iz 25 % na 15 %
 • amortizacija sredstev, razvrščenih v infrastrukturne objekte, je 7 %; zgradbe in naprave se na splošno amortizirajo v višini do 4%.


Več informacij: Invest in Denmark


Danski davčni sistem razlikuje dve skupini davkov:

 • Direktni davki

V skupini davčnih zavezancev, ki plačujejo direktne davke, so javna in zasebna podjetja, ustanove in agencije. Vsi omenjeni plačujejo davek na dobiček, ki je opredeljen v višini 22 %.

Podjetja, ki so zajeta v danski davčni sistem, morajo plačevati davek, ki se izračuna v višini 50 % povprečnega davka, ki ga je podjetje realiziralo zadnja tri leta svojega poslovanja. Možna so tudi pavšalna plačila davka. Davek se plačuje dvakrat na leto, in sicer 20. marca in 20. novembra v letu, ki sledi proračunskemu letu.

 • Indirektni davki

V skupini davčnih zavezancev, ki plačujejo indirektne davke, so podjetja, ki na letni ravni ustvarijo prihodke v višini 50.000 DKK in se morajo registrirati na Agenciji za podjetništvo in trgovino. Davek na dodano vrednost se obračuna v višini 22 % in velja za vse storitve in produkte (od 26. avgusta 2008 dalje).

Podjetja, ki imajo na letni ravni več kot 300.000 DKK prihodkov, morajo predložiti davčno bilanco skupaj z davčno napovedjo najkasneje do 1. julija v letu, ki sledi proračunskemu letu.

Tujci morajo plačevati davke za nepremičnine ter na dobiček, ki ga ustvarijo preko podružnic na Danskem. Ravno tako morajo plačati dohodnino za vsako delo, ki ga opravijo na Danskem (vključno z zaposlovanjem na Danskem). 

Tonaža (Tonnage Tax)
Tonaža je začela delovati leta 2002. Velja kot alternativa za davek na dobiček za pomorska podjetja s sedežem na Danskem ter stalna predstavništva danskih pomorskih podjetij v državah članicah Evropske unije. Pogoj, da se podjetje kvalificira kot pomorsko podjetje in posledično za tonažo je, da ima pomorsko podjetje v lasti ladjevje za prevoz potnikov oziroma blaga.
 

Dohodnina

Danski davčni sistem je progresiven. Zadnja danska krona, ki jo davkoplačevalec zasluži, je obdavčena na višji stopnji kot prva krona, ki jo davkoplačevalec zasluži. To pomeni, da davkoplačevalci z nizkim dohodkom plačajo le lokalne davke ter davke na dnu državne davčne lestvice, davkoplačevalci z rahlo višjim dohodkom plačajo poleg omenjenih še davke na sredini državne lestvice za njihovo zgornjo mejo zaslužka, davkoplačevalci z najvišjim dohodkom pa plačajo lokalne davke, davke na dnu državne davčne lestvice, davke na sredini državne davčne lestvice ter davke na vrhu državne davčne lestvice. Davki se plačajo, ko prihodek preseže določeno davčno stopnjo, ki je v primeru lokalnih davkov in davkov na dnu državne lestvice t.i. osebna stopnja, za davke na sredini davčne lestvice t.i. sredinski davčni limit ter za davke na vrhu državne lestvice t.i. visoki davčni limit.

Vsak davčni zavezanec ima osebno davčno osnovo. V primeru, da oseba nima dohodka, višjega od svoje osebne davčne stopnje, le-temu ni potrebno plačati davka (prispevki za socialno varnost morajo biti plačani v vsakem primeru, ko je zaslužek rezultat plačanega dela). Osebna davčna stopnja je DKK 45.000. Osebe, mlajše od 18 let, imajo osebno davčno stopnjo DKK 33.800.

V primeru, da oseba zasluži več kot je navedeno v osebni davčni stopnji, le-ta plača lokalni davek in davek na dnu državne lestvice za razliko osebnega davka in prihodka.

Vsak davkoplačevalec ima tudi osnovno davčno stopnjo za sredinsko državno davčno lestvico. Omenjeni davek se plača samo na prihodke višje od DKK 279.800. Približno četrtina danskih davkoplačevalcev plačuje sredinski državni davek.

Zgornja davčna stopnja se plača na dohodke, višje od DKK 335.800. Petina danskih davkoplačevalcev plačuje zgornji davčni davek.

Povprečni davkoplačevalec ima osebni dohodek DDK 223.000.

Danski dohodninski sistem ime posebne predpise in uredbe, ki spodbujajo tujo delovno silo na Danskem. Strokovnjaki in raziskovalci, ki prihajajo iz drugih držav, prvih pet let bivanja na Danskem plačujejo odločno nižjo davčno osnovo (26 % + prispevek za participacijo na trgu delovne sile – skupaj 31.92 %). Če družina tujega delavca ostane v matični državi, je delavec upravičen do dodatka za dvojno bivališče.

Pogoji za uveljavljanje 26 % dohodnine:

 • raziskovalci potrebujejo potrdilo od znanstvenega inštituta oziroma univerze, da bodo dejansko opravljali raziskave
 • za druge strokovnjake je predpisana minimalna mesečna plača DKK 63,700
 • delavec ni bil davčni zavezanec v obdobju 10 let pred zaposlitvijo; za raziskovalce veljajo določene izjeme.

Več informacij: davčna uprava (SKAT)

 

Dajatve (trošarine)

Trošarine so vrsta davka na potrošnjo ali okoljski davki za določene proizvode. Če se podjetje ukvarja s trgovino na debelo ali pa proizvaja blago, ki je predmet omenjene dajatve, je podjetje zavezano da dajatve (trošarine) obračuna, odvede in jih nakaže na dansko agencijo za dajatve SKAT.
 

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost znaša 25 %. Brez izjem se upošteva za vse izdelke in storitve, ki so naprodaj na Danskem. DDV za izdajo časopisov ter za notranji in mednarodni promet je 0.

Pri obračunavanju davka na dodano vrednost na vseh fakturah, ki spremljajo blago pri izvozu na Dansko, je treba paziti, da izvoznik pridobi identifikacijsko številko za DDV fakturnega prejemnika blaga, ker slovenski zakon o DDV pri obdavčevanju prometa blaga temelji na načelu destinacije – enako kot ostali Evropski zakoni. To pomeni, da je blago z DDV obdavčeno tam, kjer je dejansko tudi potrošeno, tj. tam kjer je sproščeno v prost promet v skladu s carinskimi predpisi.

V skladu z opisanim načelom je izvoženo blago obdavčeno v državi uvoza;
vendar pa je lahko blago, še preden je v državi uvoza sproščeno v prost promet, predmet transakcij, ki jih v skladu z davčno zakonodajo štejemo za obdavčljiv promet blaga. V tem primeru se od prometa blaga obračuna tudi davek na dodano vrednost.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Davčno upravo Republike Slovenije.

Za preverjanje avtentičnosti identifikacijskih številk danskih podjetij se lahko obrnete na spletno stran danskega poslovnega registra Virk.

Za vse nadaljnje informacije lahko kontaktirate specialiste, ki se ukvarjajo z davčnim svetovanjem:

 

Brezcarinske prodajalne

Povračilo davka na dodano vrednost (22 %) ob nakupih v brezcarinskih prodajalnah je možno samo tistim, ki niso državljani Evropske unije, ob nakupu nad 600 DKK.