Finska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Finsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Finsko 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 53.386 55.716 109.102 -2.330
2013 47.378 46.837 94.215 541
2014 49.155 44.965 94.120 4.190
2015 50.870 62.052 112.922 -11.182
2016 52.039 71.872 123.911 -19.833
2017 85.589 67.644 153.233 17.945
2018* 87.138 76.043 163.181 11.095

Blagovna menjava med Slovenijo in Finsko 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2019).

Slovenski izvoz na Finsko v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

 
Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 17.059 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
18 % 15.731 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 8.894 Farmacevtski proizvodi
10 % 8.413 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 5.500 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
6 % 5.096 Železo in jeklo

 

Slovenski uvoz iz Finske v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
16 % 10.697 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 7.819 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 7.641 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
11 % 7.172 Farmacevtski proizvodi
10 % 6.886 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
9 % 5.792 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o spodbujanju in zaščiti naložb (BFISZN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Finsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka (BFIIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BFIMCP)

 
Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk