Francija

Bilateralni ekonomski odnosi Francije s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Francijo 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 1.159.077 947.921 2.106.998 211.156
2013 1.140.201 939.613 2.079.814 200.588
2014 1.170.476 834.315 2.004.791 336.161
2015 1.182.596 843.782 2.026.378 338.814
2016 1.178.835 943.448 2.122.283 235.387
2017 1.579.314 1.180.495 2.759.809 398.819
2018* 729.201 565.307 1.294.508 163.894

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Francijo 2012 – 2018 (grafični prikaz) 


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz v Francijo v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
53 % 829.799 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
11 % 172.839 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 115.199 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 85.135 Farmacevtski proizvodi
2 % 30.572 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
2 % 30.321 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Francije v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
45 % 530.234 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
11 % 127.506 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 65.960 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 54.680 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 39.957 Farmacevtski proizvodi
3 % 31.542 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
 


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRZP)
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRIKZT)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Francijo, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk