Grčija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Grčijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Grčijo 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

 
Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 58.055 127.255 185.310 -69.200
2013 63.153 102.193 165.346 -39.040
2014 81.515 80.676 162.191 839
2015 81.101 147.382 228.483 -66.281
2016 108.028 100.596 208.624 7.432
2017 87.822 172.568 260.390 -84.746
2018* 80.447 190.523 270.970 -110.076
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Grčijo 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2019).
 

Slovenski izvoz v Grčijo v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

 
Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 19.433 Farmacevtski proizvodi
12 % 10.671 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 7.723 Mlečni izdelki, ptičja jajca, naravni med, užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajetni na drugem mestu
7 % 6.281 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 5.082 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
6 % 4.996 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

 

Slovenski uvoz iz Grčije v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 
 

Delež EUR Skupina proizvodov
49 % 84.957 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
27 % 45.837 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij
3 % 5.244 Obutev, gamaše in podobni izdelki, deli teh izdelkov
3 % 4.819 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
2 % 3.640 Oblačila in pribor za oblačila, pleteni ali kvačkani
2 % 3.383 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Grčije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BGRIKZ)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Grčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Grčijo


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk