Hrvaška

Bilateralni ekonomski odnosi Hrvaške s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 1.356.693 943.463 2.300.156 413.230
2013 1.484.298 1.069.049 2.553.347 415.249
2014 1.774.997 1.084.053 2.859.050 690.944
2015 1.864.299 1.371.065 3.235.364 493.234
2016 2.076.048 1.506.922 3.582.970 569.126
2017 2.256.618 1.507.453 3.764.071 749.165
2018* 1.008.275 637.817 1.646.092 370.458

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Hrvaško 2012 – 2018 (grafični prikaz) 


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan- maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz na Hrvaško v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 398.602 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
11 % 237.095 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 205.277 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 142.007 Farmacevtski proizvodi
5 % 101.829 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 93.844 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

 

Slovenski uvoz iz Hrvaške v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
12 % 185.917 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
8 % 127.693 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 114.810 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 81.285 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 67.686 Aluminij in aluminijasti izdelki
4 % 64.615 Les in lesni izdelki, lesno oglje
 


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
 • Uredba o ratifikaciji Protokola o načinu delovanja na meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško za sprostitev prometa in izboljšanje sodelovanja v boju proti carinskim goljufijam
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BHRPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BHRIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem in železniškem prometu (BHREMK)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (BHRGS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij (BHRSZI)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o veterinarskem sodelovanju (BHRVS)
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu (BHRMR)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o trgovinsko-gospodarskih odnosih in sodelovanju (BHRTGO)
 • Uredba o ratifikaciji Dogovora o sodelovanju med Ministrstvom za ekonomske odnose in r, azvoj Re, publike Slovenije in Državnim zavodom za standardizacijo in meroslovje Republike Hr, vaške pri izmenjavi podatkov o tehničnih lastnostih izdelkov in opravljenih postopkih ugotavljanja skladnosti izdelkov, ki so predmet medsebojne blagovne menjave med pravnimi in fizičnimi osebami s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma Republiki Hrvaški
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (ZHRZTS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
 • Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vodnogospodarskih razmerij (BHRUVR)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o zaposlovanju (BHRZ)
 • Sklep o potrditvi Zapisnika XVIII. zasedanja Stalne mešane komisije (po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju), ki je potekalo 18. maja 2010 v Zagrebu
 • Zakon o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (BHRAS)
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost, izobraževanje in šport Republike Hrvaške o sodelovanju na področju izobraževanja
 • Sklep o potrditvi Sklepov Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške, Ravnateljstvom policije, o sodelovanju v turističnih sezonah

 
Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk