Indija

Bilateralni ekonomski odnosi Indije s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Indijo 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 82.627 208.997 291.624 -126.370
2013 71.886 210.534 282.420 -138.648
2014 70.523 142.508 213.031 -71.985
2015 73.140 236.886 310.026 -163.746
2016 87.109 219.768 306.877 -132.659
2017 86.489 183.522 270.011 -97.033
2018* 41.664 83.964 125.628 -42.300

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Indijo 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz v Indijo v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
28 % 23.688 Organski kemijski proizvodi
17 % 14.175 Železo in jeklo
13 % 11.256 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 7.380 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 6.614 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 4.913 Zrakoplovi, vesoljska vozila in njihovi deli
 

Slovenski uvoz iz Indije v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

 
Delež EUR Skupina proizvodov
40 % 73.664 Organski kemijski proizvodi
31 % 57.658 Farmacevtski proizvodi
3 % 5.947 Kava, pravi čaj, mate čaj in začimbe
3 % 5.566 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 5.431 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 4.168 Železo in jeklo


Vir: Statistični urad RS, julij 2018. 

 

Podjetja na trgu

 

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BINIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije (BINZTS)
  • Uredba o ratifikaciji dolgoročnega sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Socialistične federativne republike Jugoslavije in vlado Republike Indije o gospodarskem, industrijskem, trgovinskem, znanstvenem in tehničnem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o sodelovanju v kulturi, umetnosti, izobraževanju, športu in javnih občilih (BINKUI)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu in Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Indije o rednem zračnem prometu (BINRZP)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o oprostitvi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov diplomatskih predstavništev in konzulatov 


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk