Indija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Indiji

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016
 

  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 1.369,0 1.354,0 1.339,0 1.324,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 438++ 445
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.382,2 2.260,5 2.225,7 2.037,8
 BDP per capita (v EUR): 1.737 1.672 1.664 1.541
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 9.669,5 8.749,6 8.374,3 7.846,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 7.068 6.462 6.257 5.928
 Rast BDP (v %): 8,0 7,6 6,7 7,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,7 8,7 8,5 8,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 5,3 5,1 3,3 4,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -433,0 -422,5 -393,5 -338,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 289,9 278,4 265,9 242,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,6 3,9 3,4 4,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,1 4,4 8,7 2,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 50,0 43,7 41,6 40,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 41,7+ 86,5 87,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 84,0+ 183,5 219,8
Stopnja tveganja države (op): / 47 47 49
Razred tveganja (op): / C C C
Enostavnost poslovanja**: / 100 130 131


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

Indijski BDP je v letu 2017 znašal 2.225,7 mlrd EUR, rast BDP pa 6,7 %. Za leto 2018 analitiki napovedujejo 7,6 % rast, v letih 2019 in 2020 pa 8 % in 7,5 % gospodarsko rast. V letu 2020 naj bi BDP dosegel 2.689,3 mlrd EUR.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz) 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 7,2 8,0 7,4 7,8
Rast javne potrošnje 12,1 15,4 8,1 4,9
Rast investicij 2,9 5,9 7,9 8,7


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Zunanja trgovina


Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2017 znašal 265,9 mlrd EUR, uvoz pa 393,5 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -127,5 mlrd EUR, kar predstavlja 5,7 % BDP. Kitajska je najpomembnejši uvozni trgovinski partner, iz katere so v letu 2017 uvozili 16,6 % celotnega uvoza. Sledijo ZDA, ZAE, Savdska Arabija in Švica. Največ je Indija v letu 2017 izvozila v ZDA, kar 16,1 % celotnega izvoza. Sledijo ZAE, Hong Kong, Kitajska in Združeno kraljestvo. Indija je v letu 2017 največ uvažala mineralna goriva, drage kamne in kovine, električno in elektronsko opremo, stroje ter organske kemikalije. Izvažala pa je največ drage kamne in kovine, mineralna goriva, stroje, vozila ter organske kemijske proizvode. 

 

Indija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Mineralna goriva, olja 27,1 Biseri, dragi kamni, kovine 14,0
Biseri, dragi kamni, kovine 16,8 Mineralna goriva, olja 11,6
Električna in elektronska oprema 10,6 Stroji, jedrski reaktorji 5,9
Stroji, jedrski reaktorji 8,1 Vozila 5,7
Organski kemijski proizvodi 4,1 Organski kemijski proizvodi 4,7
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 16,6 ZDA 16,1
ZDA 5,7 ZAE 9,6
ZAE 4,9 Hong Kong 5,0
Savdska Arabija 4,6 Kitajska 4,2
Švica 4,4 Združeno kraljestvo 3,1
Slovenija (103. mesto) <0,1 Slovenija (86. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Indiji so v letu 2015 znašale 254,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala 7,8 %. Celotne izhodne TNI Indije so v letu 2015 znašale 125,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala 5,6 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Indiji 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 490,6 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Velika Britanija in Japonska. Največ investicij je na področju kovin in finančnih storitev.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 119.602,3
Velika Britanija 61.728,7
Japonska 40.486,9
Nemčija 35.602,1
Kitajska 31.385,4
Druge države 201.765,1
Skupaj 490.570,9
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Kovine 54.496,6
Finančne storitve 32.144,2
Progr. opr. in IT storitve 30.074,2
Elektronske komponente 21.275,1
Komunikacije 20.124,7
Drugi sektorji 332.456,1
Skupaj 490.570,9


 

 


Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo