Iran

Bilateralni ekonomski odnosi Irana s Slovenijo

 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Iranom 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 30.829 15.576 46.405 15.253
2013 25.064 494 25.558 24.570
2014 21.374 614 21.988 20.760
2015 27.093 1.099 28.192 25.994
2016 46.107 1.275 47.382 44.832
2017 54.165 4.774 58.939 49.391
2018* 16.208 4.777 20.985 11.431

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Iranom 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz v Iran v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
35 % 18.688 Farmacevtski proizvodi
15 % 8.340 Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov, keramični izdelki, steklo in stekleni izdelki
11 % 6.022 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 5.117 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 4.440 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
4 % 2.329 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
 

Slovenski uvoz iz Irana v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 
 

Delež EUR Skupina proizvodov
97 % 4.612 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
1 % 61 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
1 % 50 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
1 % 27 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
0 % 10 Preproge in druga talna prekrivala
0 % 8 Aluminij in aluminijasti izdelki


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.


Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pomorskem trgovinskem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRPTP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran (BIRKIZ)
  • Sklep o potrditvi Kulturnega, znanstvenega in študijskega programa izmenjave med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran v letih 2011–2014 (1390–1393 A.H.)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Islamsko republiko Iran o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BIRIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Islamske republike Iran o gospodarskem sodelovanju 
     


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk