Iran

Gospodarske panoge Irana

Gospodarstvo

Iransko gospodarstvo zaznamujeta neučinkovitost in odvisnost od izvoza nafte in plina. Kljub temu imajo v Iranu kmetijski, industrijski in storitveni sektor pomembno vlogo. Iranska vlada upravlja na stotine podjetij v državni lasti, ter posredno nadzira številna podjetja, povezana z varnostnimi silami v državi. V državi je prisotna korupcija, nadzor cen, številne subvencije in bančni sistem, ki ima več mlrd EUR slabih posojil. Vse to povzroča neučinkovito gospodarstvo, omejuje možnosti za gaspodarsko rast ter razvoj zasebnega sektorja. Zasebni sektor je zato relativno omejen, njegove aktivnosti vključujejo manjše delavnice, kmetijsko dejavnost, nekatere predelovalne dejavnosti in storitve, manjše gradnje, proizvodnjo cementa, rudarstvo in predelavo kovin. Veliko je tudi sive ekonomije.
 

Struktura BDP

Kmetijstvo prispeva 10 % BDP in zaposluje 16,3 % aktivnega prebivalstva. Le 10 % zemljišč je obdelanih, na njih pa se še vedno uporabljajo zastarele metode kmetovanja. Glavni kmetijski pridelki so pistacije, pšenica, riž, pomaranče, čaj in bombaž. Nezakonito gojenje maka (opij) je dokaj pogosto.

Iran je bogat z mineralnimi viri, predvsem z nafto in plinom. Veliko ima tudi bakra, svinca in cinka. Industrijski in rudarski sektor prispevata 35 % BDP in zaposlujeta 35, % prebivalstva. Poleg naftne industrije je najpomembnejša industrijska panoga tekstilna industrija. Druge pomembne dejavnosti so še rafiniranje sladkorja, živilsko-predelovalna industrija, petro-kemična industrija, proizvodnja cementa in gradbeništvo. Za gospodarstvo so zelo pomembne tudi tradicionalne obrti, kot so tkanje preprog, izdelava keramike, svile in nakita.

Storitveni sektor prispeva 55 % BDP in zaposluje 48,6 % aktivnega prebivalstva.

Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijski sektor

Iranski industrijski sektor predstavlja 35 % BDP, od tega proizvodnja nafte predstavlja 10 % BDP. Iran je 4. največji proizvajalec nafte na svetu. Poleg naftne industrije je najpomembnejša industrijska panoga tekstilna industrija. Druge pomembne dejavnosti so še rafiniranje sladkorja, živilsko-predelovalna industrija, petro-kemična industrija, proizvodnja cementa in gradbeništvo. V industrijskem sektorju je zaposlenih 35,1 % aktivnega prebivalstva.

Leta 2017 je industrijski sektor zrasel za 3,5 %. Za prihodnja leta analitiki napovedujejo pozitivno rast industrijskega sektorja in sicer v višini 2,1 % v letu 2018, 6 % v letu 2019 in 4,4 % v letu 2020.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na iranskem trgu:

 

Avtomobilska industrija

Iranska avtomobilska industrija je druga največja industrija v državi, takoj za energetiko in predstavlja približno 10 % državnega BDP. Zaposluje preko 700.000 ljudi ali 4 % vse delovne sile v Iranu.

Zadnje iransko koledarsko leto (20. marec 2016 - 21. marec 2017) je bilo za iransko avtomobilsko industrijo izjemno. Proizvodnja iranskih proizvajalcev avtomobilov se je močno povečala, država pa je dosegla pomembne sporazume z vodilnimi mednarodnimi avtomobilskimi giganti. V zadnjem iranskem koledarskem letu je bilo v Iranu proizvedenih 976.836 vozil. Za tekoče leto je napovedana proizvodnja 1,3 mio vozil, dolgoročni plan pa je do leta 2025 letno proizvesti 3 mio vozil.

Zaradi omilitve sankcij proti Iranu ima iranska avtomobilska industrija lepo prihodnost in veliko tujih firm je že vstopilo na trg. Po napovedih analitikov bo iranska avtomobilska industrija do leta 2020 rasla po približno 14 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in naj bi do leta 2025 prispevala vsaj 4 % k gospodarski rasti države.

V Iranu deluje nekaj več kot 30 javnih in zasebnih proizvajalcev avtomobilov in več kot 1.500 proizvajalcev avtomobilskih delov.

Iranski trg je zelo primeren tudi za avtomobilske nadomestne dele, saj je povprečna starost iranskih vozil 10,4 leta, več kot 30 % vseh vozil pa je starejših od 15 let. Povprečna starost vozil v Iranu se je v zadnjih 12 letih zmanjšala za sedem let, kar je posledica povečane proizvodnje in državnega programa za odstranjevanje starih vozil. Z nadaljnjim izvajanjem programa za razrez in načrtovanim povečanjem proizvodnje vozil je pričakovati, da se bo povprečna starost vozil v Iranu do leta 2025 zmanjšala vsaj za dve leti.
 
Iranski trg avtomobilskih delov je v zadnjem koledarskem letu (2016-2017) dosegel vrednost 5 mlrd EUR. V Iranu je v letu 2016 delovalo okoli 21.00 podjetij, katerih dejavnost je prodaja avtomobilskih delov. Sem spadajo uvozniki, ter trgovci na debelo in na drobno. V iransko avtomobilsko industrijo v letu 2017 ponovno vstopa nemški Volkswagen. Skupaj z iranskim proizvajalcem avtomobilov Mammut Khodro bosta ustanovila skupno partnerstvo in odprla novo proizvodno enoto. V začetku julija 2017 je Volkswagen objavil, da bo podjetje začelo prodajati svoja vozila v Iranu od avgusta dalje. Sprva bo podjetje Mammut Khodro uvažalo dva Volkswagnova modela; Tiguan in Passat. Blagovna znamka Volkswagen bo tako prisotna na iranskem trgu po preteku več kot 17 let.

 

 

Vir: Factiva, julij 2017.


Turizem

Turizem je nedvomno ena od panog z najbolj obetavnimi možnosti za rast v Iranu. Odprava mednarodnih sankcij proti Iranu je povzročila novo zanimanje turistov za to deželo. Revija Forbes je Iran celo uvrstila na lestvico "Najboljših 10 počitniških destinacij za leto 2017", kjer Iran opisujejo kot "potovanje za ljubitelje kulture".

Analitiki napovedujejo, da se bo vrednost turističnega sektorja v Iranu v letu 2017 povečala za 11,6 %, državo pa naj bi v tem letu obiskalo 5,5 mio tujih turistov. Do leta 2025 naj bi po napovedih analitikov v Iran pripotovalo že10 mio turistov letno, medtem ko si je država zadala še bolj ambiciozne cilje - 20 mio turistov letno do leta 2025.
 
Iran si prizadeva pridobiti večji delež svetovne turistične industrije, pri tem pa se opira na svojo svetovno znano gostoljubnost, naravne lepote, zgodovino in kulturo, pa tudi na številne turistične znamenitosti, od katerih jih je 21 vpisanih na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine.

V letu 2016 je iranski turistični sektor ustvaril 10,7 mlrd EUR prihodkov ali 2,9 % BDP, kar je 3,5 mlrd EUR več kot leta 2015. Za leto 2017 je napovedana 7,5 % rast turističnega sektorja v Iranu, potem pa naj bi sektor naslednjih 10 let rasel po 2,6 % CAGR (skupni letni stopnji rasti). V letu 2027 naj bi po napovedih turistični sektor v Iranu ustvaril 15 mlrd EUR in prispeval 2,7 % k državnemu BDP. Počitniška potovanja so v letu 2016 ustvarila 92,3 % celotnih prihodkov turističnega sektorja, 7,7 % pa je ustvaril segment poslovnega turizma.

Iranski turistični sektor je leta 2016 zaposloval približno 559.000 delavcev, kar predstavlja 2,2 % vseh zaposlenih v državi. Odstotek naj bi se do konca leta 2017 povečal na 4,9 %. Po napovedih bo leta 2027 v iranskem turističnem sektorju zaposlenih približno 670.000 delavcev.

Združeni narodi so leto 2017 imenovali kot mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj. V ospredju je ustvarjanje prihodkov in kreiranje novih delovnih mest. Turizem je danes eden največjih svetovnih sektorjev, kjer je bilo v letu 2016 zaposlenih preko 292 mio delavcev, sektor pa je ustvaril 10,2 % svetovnega BDP.

 Vir: Factiva, julij 2017.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje