Irska

Gospodarske panoge Irske

Gospodarstvo

Irska ima majhno, moderno, tržno-orientirano gospodarstvo. Irska je veljala v zadnjih petnajstih letih za eno gospodarsko najuspešnejših držav in je beležila visoke stopnje rasti. Nizki davki na dobiček, ugodna geografska lega, članstvo v EU ter hitra rast delovne sile (predvsem zaradi priseljevanja) so pritegnili visok delež tujih neposrednih naložb. Multinacionalke so svoja vlaganja osredotočile predvsem v hitro rastoče in tehnološko zahtevne sektorje, kot so informacijska tehnologija, finančne storitve, kemična industrija in farmacija. V letu 2010 je država doživela finančni zlom in zaprosila za pomoč EU ter mednarodne finančne ustanove (ECB, IMF), ki so zanjo pripravile reševalni finančni paket pomoči.
 
Irska je zapustila finančni reševalni paket v decembru 2013 in znova postala finančno neodvisna država. Irska je natančno upoštevala mnenje trojke (IMF, ECB, EU) glede izvajanja politike varčevanja, vključno z dvigom davkov, znižanjem plač v državnem sektorju in zniževanjem proračuna. Mednarodni vlagatelji so povrnil zaupanje v državo, kar dokazuje uspešna izdaja desetletne državne obveznice in stabilizacija bančnega sektorja.
 

Struktura BDP

Kmetijstvo ostaja pomemben sektor gospodarstva, kljub temu, da prispeva le okoli 2 % BDP in zaposluje 5 % aktivnega prebivalstva. Vlada si prizadeva za posodobitev in razširitev živilsko-predelovalne industrije (govedina, mlečni izdelki, krompir, ječmen in pšenica).

Razvoj industrijskega sektorja na Irskem je bil predvsem posledica politike spodbujanja visokotehnoloških podjetij za izvoz in privlačnih paketov za tuje vlagatelje. Industrijski sektor prispeva 24 % BDP in zaposluje 11 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejše panoge so farmacevtska, kemična, elektronska industrija in IKT.

Storitveni sektor predstavlja 74 % BDP in zaposluje 84 % aktivnega prebivalstva. Dobro je razvito bančništvo ter finančni sektor, pomemben vir deviznih prihodkov pa predstavlja turizem.
 
Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijski sektor

Irski industrijski sektor predstavlja 24 % BDP in zaposluje 11 % aktivnega prebivalstva. Glavne industrijske panoge so farmacevtska, kemična in živilska industrija, proizvodnja medicinske opreme ter IT.

V letu 2017 so na Irskem beležili upad industrijske proizvodnje v višini -3,3 %. V naslednjih treh letih naj bi bila rast industrijske proizvodnje pozitivna in naj bi v letu 2018 dosegla 2,8 %, v letu 2019 1,6 % in v letu 2020 1,5 %.

Predstavljamo dve gospodarski panogi na irskem trgu:

 

Ekološka živila - pakirani izdelki in ekološke pijače

Irski trg ekoloških pakiranih izdelkov je v letu 2016 zrasel za 4 % in dosegel vrednost 118 mio EUR. Povpraševanje po ekoloških izdelkih narašča, a le če ne vsebujejo sladkorja in soli. Najbolj se je v letu 2016 povečal sektor otroške ekološke hrane in sicer za 10 % glede na leto 2015. Po napovedih analitikov bo irski trg ekoloških pakiranih izdelkov v prihodnjih petih letih rasel po skupni letni stopnji rasti (CAGR) 3 % in v letu 2021 dosegel vrednost 136 mio EUR.

Največji konkurent na irskem trgu ekoloških pakiranih izdelkov je bil v letu 2016 Glenisk Ltd, s 17 % tržnim deležem. Podjetje izdeluje visoko proteinske jogurte, jogurte brez dodanega sladkorja, laktoze in glutena, pa tudi ekološka živila za otroke, kot je ekološki jogurt brez dodanega sladkorja.
 

Konkurenti na trgu:

 • Baker Bennetts Ltd
 • Ballybrado Ltd
 • Boyne Valley Foods Ltd
 • Connacht Gold Co-operative Society Ltd
 • Duchy Originals Ltd
 • Dunnes Stores Plc
 • Ella's Kitchen Ltd
 • Glenisk (Glenisk Ltd)
 • Hero Group GmbH
 • Inagh Farmhouse Cheese Ltd
 • Kallo Foods Ltd
 • Hero Group GmbH
 • Lidl Ireland GmbH
 • Meridian Foods Ltd
 • Mileeven Fine Foods Ltd
 • Mondelez Ireland Production Ltd
 • Mood Foods Ltd
 • Mossfield Organic Farm
 • National Organic Products Ltd
 • Organic Supermarket Ltd
 • Premier Foods Plc
 • Sales & Marketing Ltd
 • Simply Organic Ltd
 • Tesco Ireland Ltd
 •  Valeo Foods Ltd
 • Vitagermine SAS
 • Weetabix Ltd
 • Windmill Organics Ltd
 • Yeo Valley Farms (Production) Ltd    

 

Vrednost trga ekoloških pakiranih živil po letih (v mio EUR)
Irski trg ekoloških pijač je v letu 2016 zrasel za 4 % in dosegel vrednost 8 mio EUR. Ekološke pijače ostajajo relativno nišno območje z nizko stopnjo distribucije v redkih maloprodajnih verigah. Najbolj se je v letu 2016 povečal sektor sadnih in zeliščnih čajev in sicer za 11 %. Visoki proizvodni stroški so v letu 2016 posledično povzročili povečanje povprečnih tekočih cen za 5 % na enoto. 

Po napovedih analitikov bo irski trg ekoloških pijač v prihodnjih petih letih rasel po skupni letni stopnji (CAGR) 3 % (ob predpostavki nespremenjenih cen), vrednost trga pa naj bi leta 2021 dosegla 9,5 mio EUR. Največji konkurent na irskem trgu ekoloških pijač je bil v letu 2016 proizvajalec ekoloških čajev, Clipper Teas, s 13 % tržnim deležem. Tesno mu sledi Kelkin Ireland, glavni distributer in proizvajalec ekoloških sadnih in zelenjavnih sokov.
 

Konkurenti na trgu:

 • Barry's Tea Ltd     
 • Cafédirect Ltd      
 • Campbell Bewley Group Ltd  
 • Clipper Teas Ltd     
 • Equal Exchange Trading Ltd
 • Food Brands Group Ltd    
 • Java Republic Roasting Co  
 • Kelkin Ltd        
 • Robert Roberts Ltd     
 • Stafford Lynch Ltd    

 

Vrednost trga ekoloških pijač po letih (v mio EUR)
Irska je glede na porabo drugi najhitreje rastoči trg ekoloških proizvodov na svetu. Irski potrošnik je v letu 2016 potrošil 31 EUR za ekološko hrano. Irski potrošniki si želijo, da kmetje zagotavljajo hrano, ki se proizvaja z visokimi okoljskimi standardi. Največjo rast v letu 2016 so na Irskem dosegli izdelki "za zdravje in dobro počutje" in sicer 23 %.
 


Vir: Factiva, junij 2017.


Turizem

Irski turistični sektor je v letu 2016 zaposloval približno 220.000 ljudi, kar je 11 % vseh zaposlenih na Irskem. Samo v hotelskem sektorju je zaposlenih 60.000 delavcev. V letu 2016 je bilo v turističnem sektorju ustvarjenih 20.000 novih delovnih mest, od leta 2011 pa do 2016 pa 50.000.

V letu 2016 je Irsko obiskalo 8,8 mio prekomorskih turistov. Obiskovalcev iz severne Amerike je bilo 1,5 mio, kar je 17 % več kot leta 2015. Iz Evrope je Irsko v letu 2016 obiskalo 3,1 mio turistov, kar je 8 % več kot leta 2015, iz Velike Britanije pa 3,7 mio, kar je 9 % več kot leto prej. Irski turistični sektor je v letu 2016 ustvaril 8,3 mlrd EUR prihodkov, kar je 7,1 % več kot leta 2015 in predstavlja 4 % BDP.

Vlada spodbuja turizem, saj je ohranila 9 % stopnjo DDV na turistične storitve in opustila davek na potovanja z letalom ("Air Travel Tax"), kar omogoča irskemu turizmu večjo učinkovitost in ohranjanje konkurenčnosti. Po napovedih analitikov naj bi irski turistični sektor rasel tudi v prihodnjih letih. V letu 2017 pričakujejo 7 % rast sektorja ter 7.000 novih delovnih mest.

 

 

Vir: Factiva, junij 2017.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje