Izrael

Bilateralni ekonomski odnosi Izraela s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Izraelom 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 35.970 20.807 56.777 15.163
2013 33.876 19.901 53.777 13.975
2014 41.019 55.657 96.676 -14.638
2015 44.460 31.460 75.920 13.000
2016 48.156 44.231 92.387 3.925
2017 52.936 67.055 119.991 -14.119
2018* 19.464 54.136 73.600 -34.672

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Izraelom 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz v Izrael v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 9.374 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
14 % 7.191 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 7.087 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
8 % 3.991 Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov, keramični izdelki, steklo in stekleni izdelki
5 % 2.559 Farmacevtski proizvodi
4 % 2.345 Les in lesni izdelki, lesno oglje

 

Slovenski uvoz iz Izraela v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
38 % 25.260 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
14 % 9.071 Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji
13 % 8.380 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij
9 % 6.350 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
9 % 6.032 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 3.305 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 


Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Republiko Slovenijo in Državo Izrael o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BILIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o dvostranskem sodelovanju na področju tehnoloških in industrijskih raziskav in razvoja v zasebnem sektorju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BILIKZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (BILSZN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BILCZ)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju v zdravstvu in medicini
  • Zakon o ratifikaciji Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Državo Izrael na drugi strani (MLSEUIL)

 

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk