Južna Koreja

Bilateralni ekonomski odnosi Južne Koreje s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Južno Korejo 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 37.591 283.349 320.940 -245.758
2013 39.624 386.274 425.898 -346.650
2014 39.314 561.635 600.949 -522.321
2015 43.725 323.533 367.258 -279.808
2016 52.929 284.013 336.942 -231.084
2017 113.616 303.561 417.177 -189.945
2018* 55.271 123.816 179.087 -68.545

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Južno Korejo 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz v Južno Korejo v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
59 % 67.314 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
14 % 16.317 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 9.067 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 4.522 Železo in jeklo
3 % 3.761 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
3 % 3.153 Organski kemijski proizvodi

 

Slovenski uvoz iz Južne Koreje v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
60 % 180.767 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
16 % 47.630 Železo in jeklo
6 % 18.205 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 11.956 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 11.385 Organski kemijski proizvodi
3 % 10.537 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
  • Uredba o ratifikaciji skupne izjave o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BKRIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRZTS)
  • Uredba o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Koreje (MOST) o izmenjavi informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o kulturnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje (BKRKS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo (MESKRG)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MPTEUKR)
  • Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani (MOSEUKR)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Koreje o gospodarskem sodelovanju

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk