Republika Južna Afrika

Prodaja v Republiko Južno Afriko

Tržne poti, distribucija

 

Značilnosti trga

Republika Južna Afrika je z 51 milijoni prebivalcev in 1,2 milijona km2 med veliko in dinamično svetovno gospodarstvo. Je članica BRICS in najbolj razvita med afriškimi državami. Storitve predstavljajo 73%, industrija pa okoli 20% BDP. Pomembni sektorji so rudarstvo (zlato, krom, železna ruda, boksit, platina, diamanti), avtomobilska in kovinsko predelovalna industrija.

Za Republiko Južno Afriko je značilna močna vloga države v gospodarstvu, ki je zato včasih manj konkurenčno, in režim B-BBEE (Broad-based black economic empowerment), ki z vrsto spodbud in drugih prednosti spodbuja vključevanje temnopoltega prebivalstva v lastniške strukture v gospodarstvu. Republika Južna Afrika ima z Evropsko unijo podpisan prostotrgovinski sporazum in opravi z njo kar tretjino svoje zunanjetrgovinske menjave.

Priložnosti na trgu Republike Južne Afrike so številne. Avgusta 2012 je bil sprejet dolgoročni razvojni plan Republike Južne Afrike do leta 2030, katerega cilj je boj proti aidsu, revščini in nezaposlenosti. Predvidene so obsežne investicije v javni sektor (izobraževanje, transport, energija idr) ki so načrtovane v višini najmanj 10 % domačega proizvoda. Poleg razvoja širokopasovnega dostopa do interneta, ki naj bi zajel celo Republiko Južno Afriko, so načrtovane investicije v razvoj pristaniških kapacitet, obnovo železnic, povečanje proizvodnje električne energije in razvoj obnovljivih virov.
 

Kupna moč in trendi obnašanja kupcev

V Republiki Južni Afriki obstajajo zelo velike razlike v kupni moči posameznih skupin prebivalstva. Kupna moč prebivalstva narašča. Srednji razred ima dokaj visoko raven potrošnje, kar velja tudi za novi srednji razred v črnski populaciji. Osnovne življenjske potrebščine predstavljajo vse manjši delež v potrošnji gospodinjstev na račun drugega blaga. Južnoafriški potrošniki se na splošno zelo zavedajo blagovnih znamk in tudi sicer so dobro obveščeni. Zelo pomembne so poprodajne storitve.
 

Pregled vstopnih strategij, tržne poti, distribucija

Glede na oddaljenost in specifiko trga je običajno najbolj primeren vstop na trg Republike Južne Afrike prek lokalnega zastopnika (uvoznika-distributerja ali trgovskega zastopnika (agenta)). Distributer blago kupi in ga nato po višji ceni proda dalje, trgovski zastopnik (agent) pa zgolj skrbi za sklenitev posla in je plačan s provizijo (praviloma odstotkom od vrednosti posla). V vsakem primeru je v teh razmerjih bistvena pravilna izbira partnerja (boniteta, reference), pri sklepanju pogodbe pa poznavanje področne zakonodaje (priporočljiv je posvet z zanesljivim svetovalcem, ki pozna lokalne razmere, npr. lokalno prisotna mednarodna odvetniška, računovodska ali druga svetovalna pisarna).

Pri izbiri zastopnika je treba upoštevati, da je Republika Južna Afrika velika dežela z devetimi provincami, zato je treba dobro razmisliti o načinu distribucije znotraj trga samega. Mali agenti si ne morejo privoščiti infrastrukture, ki bi podpirala vse province, zato običajno izdelek enega dobavitelja zastopa več agentov, in sicer za vsako provinco posebej. Priporočljivo je imenovati agenta v vsakem večjem mestu (Johannesburg, Cape Town, Port Elizabeth, in Durban).

Neposredno trženje se v Republiki Južni Afriki šele razvija. Najbolj pogoste oblike so prodajni katalogi in prodaja od vrat do vrat (ne pa tudi predstavitve na domu), uspešna je tudi TV prodaja. Telefonska in internetna prodaja ne predstavljata pomembne postavke. Nakupi s plačilnimi karticami so zaenkrat v skromnem obsegu, vendar ta narašča. Zakonodaja o neposrednem trženju je usklajena s pravili EU o elektronskem poslovanju, distančni prodaji, varstvu potrošnikov in varstvu osebnih podatkov.

Franšizig v zadnjih letih pridobiva na pomenu in je prisoten zlasti na področju hitre hrane, trgovine, storitev, idr. Kot oblika vstopa na trg so mogoča tudi skupna vlaganja (joint ventures) z lokalnim partnerjem, še zlasti v okviru režima B-BEEE ali z odprtjem lastne poslovne enote (predstavništvo, podružnica ali lastno podjetje) v Republiki Južni Afriki.
 

Javna naročila

Republika Južna Afrika ni podpisnica Sporazuma o vladnih naročilih (GPA) Svetovne trgovinske organizacije in zakonodaja o javnih nakupih ne zagotavlja ustreznih standardov transparentnosti in nediskriminatornosti.

Javni razpisi so objavljeni na vladini spletni strani za javna naročila v biltenu javnih naročil. Tuji ponudniki se lahko prijavijo na razpis prek domačega zastopnika ali pod pogojem, da so lokalno prisotni. Zakonodaja omogoča favoriziranje domačih ponudnikov. V praksi so postopki javnih naročil netransparentni, veliko težavo predstavlja korupcija.

 

Tržno komuniciranje, promocija

V zadnjem desetletju je Republika Južna Afrika doživljala pravi razcvet na vseh ravneh tržnega komuniciranja. Južnoafriški trg je razdeljen na dva dela, na podeželskega in urbanega. Socialno ekonomski faktor igra pomembno vlogo pri izbiri medija in načina komuniciranja, ki zajema vse ravni od komunikacije v odročnih podeželskih skupnosti kot na »high-tech« tržišču. V oglaševanju so zastopani vsi mediji: tisk, radio in TV, spletno trženje, oglaševanje na javnih mestih (zunaj panoji, svetlobne reklame, transportna sredstva itd.).

Mednarodne oglaševalske agencije so dobro zastopane preko utečenih tržnih kanalov ali pa preko domačih partnerjev. Domače oglaševalske agencije so enakovredno prisotne. Domača oglaševalska industrija je mednarodno priznana, kar kaže veliko število mednarodnih nagrad, ki jih prejemajo na področju oglaševanja. Seznam oglaševalskih agencij v Republiki Južni Afriki je objavljen na spletni strani Združenja oglaševalskih agencij ACA (Association for Communication and Advertising).

 

Plačevanje

O rokih in načinu plačila se stranki dogovorita v pogodbi, izbira je odvisna od pogajalske pozicije in stopnje zaupanja med partnerji. Na začetku poslovanja je običajna uporaba nepreklicnega akreditiva ali druge oblike zavarovanja plačil. V uporabi so vsi standardni instrumenti.

Zakon ne določa obveznih rokov plačila, temveč so ti stvar dogovora. Pogodbeni roki plačila so običajno 30 dni, v praksi pa so dejanski roki plačil daljši, in sicer v povprečju 50 dni.

 

Transport

Prevoz iz Slovenije je mogoč po morju in zraku.

Transport in logistična infrastruktura v Republiki Južni Afriki sodita med najmodernejše na svetu in sta eden ključnih dejavnikov uspeha gospodarstva Republike Južne Afrike.

Ladijski transport je zelo pomemben. Južnoafriška pristanišča so od vseh afriških pristanišč najbolje opremljena in z najboljšo logistično mrežo na vsem afriškem kontinentu. V osmih komercialnih pristaniščih pristajajo vse večje ladijske svetovne linije. Najpomembnejša trgovinska pristanišča so Richards Bay, Saldanha, Durban, Port Elizabeth in Cape Town in Port of Ngqura. Kontejnerski transport je v Republiki Južni Afriki izredno dobro razvit. Durban, Port Elizabeth ter Cape Town so pristanišča z velikimi kontejnerskimi terminali za globokomorski in obalni promet. Preko luke Durban poteka preko 70% vsega kontejnerskega prometa v državi.

Cestno omrežje povezuje vse glavne distribucijske centre v državi, kakor tudi centre v sosednjih državah. Obsega okoli 754.000 kilometrov, od tega 9.600 km avtocest. Glavne ceste po vsej državi so zelo dobro vzdrževane. Cestni prevoz blaga predstavlja 80% vsega prevoza v državi in v proračun prinaša 7% celotnega bruto nacionalnega proizvoda.

Republika Južna Afrika ima več pomembnih letališč, med drugimi O.R. Tambo International Airport (ORTIA) v Johannesburgu, Cape Town International Airport, Durban International Airport, Port Elizabeth, East London, George, Kimberly, Upington, Bloemfontein in Pilansberg.

Na dveh glavnih letališčih, v Johannesburgu in v Capetownu, pristajajo skoraj vse največje svetovne letalske družbe. Za letalski prevoz blaga in njegovo distribucijo je dobro preskrbljeno. Po državi je dvanajst večjih kargo centrov, ki skrbijo za nadaljnjo distribucijo blaga.

 

Poglejte si tudi: