Kanada

Bilateralni ekonomski odnosi Kanade s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kanado 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 71.217 103.875 175.092 -32.658
2013 60.422 106.102 166.524 -45.680
2014 58.820 68.521 127.341 -9.701
2015 70.115 32.022 102.137 38.093
2016 71.760 103.976 175.736 -32.216
2017 80.901 88.730 169.631 -7.829
2018* 38.778 28.144 66.922 10.634

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kanado 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan- maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz v Kanado v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
36 % 29.074 Farmacevtski proizvodi
19 % 15.084 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
16 % 12.998 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 3.511 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 3.281 Aluminij in aluminijasti izdelki
3 % 2.402 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor

 

Slovenski uvoz iz Kanade v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
38 % 33.294 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
37 % 32.405 Rude, žlindre in pepeli
7 % 6.342 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 5.192 Nikelj in nikljevi izdelki
3 % 2.620 Farmacevtski proizvodi
2 % 2.114 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
 


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kanado
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kanado o mobilnosti mladih (BCASMM)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BCAIDO)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kanado, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kanado (BCANSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami (MCAESZP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani (MEUCASP) 


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk