Kazahstan

Bilateralni ekonomski odnosi Kazahstana s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kazahstanom 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 67.408 37.488 104.896 29.920
2013 76.037 28.185 104.222 47.852
2014 65.916 22.505 88.421 43.411
2015 62.730 24.227 86.957 38.503
2016 67.148 25.840 92.988 41.308
2017 76.231 29.872 106.103 46.359
2018* 23.157 6.912 30.069 16.245

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kazahstanom 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz v Kazahstan v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
52 % 39.704 Farmacevtski proizvodi
16 % 12.094 Izdelki iz železa in jekla
7 % 5.483 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 3.918 Razna živila
5 % 3.527 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
3 % 1.957 Les in lesni izdelki, lesno oglje

 

Slovenski uvoz iz Kazahstana v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
44 % 4.440 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
31 % 3.071 Aluminij in aluminijasti izdelki
14 % 1.410 Železo in jeklo
8 % 833 Farmacevtski proizvodi
2 % 191 Bombaž
1 % 81 Organski kemijski proizvodi
 


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kazahstan
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o gospodarskem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BKZCP)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BKZIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani (MOPEUKZ)
     

 
Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk