Kazahstan

Gospodarske panoge Kazahstana

Gospodarstvo

Kazahstan je poleg Rusije geografsko največja država izmed nekdanjih sovjetskih republik. Ima velike rezerve fosilnih goriv, bogata pa je tudi z rudninami in kovinami, kot so uran, baker in cink.
Kazahstan ima 75 % rezerv ogljikovodikov Kaspijskega morja (3 % svetovnih naftnih rezerv, 1,7 % rezerv zemeljskega plina) in bi lahko postal sedma največja proizvajalka nafte do leta 2020, potem ko bo velikansko naftno polje Kashagan (40 % preverjenih rezerv države) pričelo z obratovanjem. Kazahstan ima tudi druge največje rezerve urana (največji proizvajalec).

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 5 % BDP, vendar zaposluje18,1 % aktivnega prebivalstva. Kazahstan ima 22 mio ha kmetijskih površin in je kljub nizki donosnosti na hektar šesti največji svetovni pridelovalec žit. Pomembna kmetijska dejavnost je tudi živinoreja. Kazahstan je praktično samozadosten pri proizvodnji hrane.

Industrija predstavlja 34 % BDP in zaposluje 20,4 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejša je naftna industrija, ostale proizvodne dejavnosti pa so še tekstilna, kemična, farmacevtska industrija in proizvodnja umetnih gnojil.

Terciarni sektor vsako leto raste in k BDP prispeva 61 %. V storitvenem sektorju je zaposlenih 61,6 % aktivnega prebivalstva.

Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Kazahstanu predstavlja 34 % BDP in zaposluje 20,4 % aktivnega prebivalstva. Proizvodnja ogljikovodikov se stalno povečuje že od leta 2008. Gradbeni sektor se je močno razvijal do konca leta 2007, nato pa je zašel v krizo, ki še vedno traja. Proizvodne dejavnosti so omejene na proizvodnjo tekstila, kemičnih izdelkov, umetnih gnojil in farmacevtskih izdelkov.
 
Kazahstan si prizadeva diverzificirati gospodarstvo predvsem s partnerstvi s tujimi podjetji.

Industrijski sektor v Kazahstanu se je v letu 2017 povečal za 5,6 %, v letu 2018 pa naj bi zrasel za 5,5 %. V letu 2019 naj bi se industrijski sektor povečal za 3,8 %, v letu 2020 pa za 3,1 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na kazahstanskem trgu:

 

IKT – Telekomunikacije

Vrednost kazahstanskega telekomunikacijskega trga se je v zadnjih letih nižala. Trg naj bi se v prihodnjih petih letih nekoliko okrepil, rast pa bo zelo šibka. Zaradi majhnega števila prebivalcev in nizke tržne vrednosti glede na druge države, so trendi v primerjavi s svetovnimi trendi na telekomunikacijskem trgu drugačni. Majhne rasti lahko pokažejo večji odstotek povečanja in obratno. Obseg trga naj bi se v naslednjih petih letih izrazito upočasnil zaradi zasičenosti trga. Po podatkih Svetovne banke, je na vsakih 100 kazahstanskih državljanov 227 mobilnih naročnin.

Telekomunikacijski trg v Kazahstanu je v obdobju 2012-2016 upadal po -0,2 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2016 dosegel vrednost 4,1 mlrd EUR. Za primerjavo, malezijski telekomunikacijski trg je v zadnjih petih letih upadal po -6,7 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 6,7 mlrd EUR, medtem ko je telekomunikacijski trg v Hong Kongu v zadnjih petih letih upadal po -2,5 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 4,4 mlrd EUR.

Najbolj donosen segment na kazahstanskem trgu telekomunikacij je bil v letu 2016 segment mobilnih komunikacij, saj je v letu 2016 ustvaril 3,8 mlrd EUR prihodkov ali 92,3 % skupne vrednosti trga. Segment fiksnih komunikacij je v letu 2016 ustvaril 314,3 mio EUR prihodkov ali 7,7 % skupne vrednosti trga. Prevladujoča brezžična tehnologija na trgu je posledica pomanjkanja fiksne infrastrukture, zato so za večino prebivalstva mobilne naprave edina možnost. Izboljšave v pokritosti in mobilni infrastrukturi so pripomogle k ustvarjanju telekomunikacijske kulture, ki ne potrebuje stacionarnih storitev. Vendar pa bi razširjena uporaba širokopasovnega omrežja lahko zmanjšala tržni delež, ki ga trenutno zasedajo brezžične storitve.

Po napovedih analitikov bo kazahstanski telekomunikacijski trg v obdobju 2017-2021 rasel po 0,9 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 4,1 mlrd EUR. Malezijski trg telekomunikacij bo po napovedih v prihodnjih petih letih upadal po -0,7 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 6,2 mlrd EUR, medtem ko bo telekomunikacijski trg Hong Konga v prihodnjih petih letih rasel po 0,8 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 4,4 mlrd EUR.
 

Glavna konkurenta na trgu sta:

  • Telia Company AB
  • VimpelCom Ltd.

Vrednost kazahstanskega trga telekomunikacij se je v letu 2016 zmanjšala za 4,4 % in je dosegla vrednost 4,1 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2012-2016 znašala -0,2 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

 
Leto EUR CAGR
2012 1.989  
2013 3.587 4,8 %
2014 3.553 -1,0 %
2015 4.267 0,2 %
2016 4.077 -4,4 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo kazahstanski trg telekomunikacij v letu 2021 dosegel vrednost 4,1 mlrd EUR, kar je 4,3 % več kot leta 2016. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CARG) v letih 2017-2021 je 0,9 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2017 4.469 4,7 %
2018 4.306 -2,7 %
2019 4.152 0,0 %
2020 4.074 -0,1 %
2021 4.106 2,6 %


Mobilne komunikacije so največji segment na trgu telekomunikacijskih storitev v Kazahstanu, z 92,3 % tržnim deležem v letu 2016.
 

Tržni deleži po segmentih za leto 2016 glede vrednost (v odstotkih)

 
Mobilne komunikacije 92,3 %
Fiksne komunikacije 7,7 %


 Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2017.

 

Transport

Kazahstanski transportno logistični trg je v obdobju 2012-2016 upadal po -0,4 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2016 dosegel vrednost 5 mlrd EUR. Leta 2015 je kazahstanski transportni trg močno upadel in se je zmanjšal kar za 17,3 %. Država je močno odvisna od izvoza nafte, povpraševanje in raven cen pa sta se v letu 2015 zmanjšala zaradi zmanjšanega svetovnega povpraševanja. Kazahstanska valuta tenge je prav tako doživela veliko devalvacijo med letoma 2014 in 2015, zaradi česar je kupna moč precej padla. Upočasnjena gospodarska rast v ZDA je zmanjšala tudi kapital, ki je na voljo za naložbe v države v razvoju, kar je občutil tudi Kazahstan.

Najbolj donosen segment na kazahstanskem transportnem trgu je železniški transport, ki je v letu 2016 ustvaril 3,2 mlrd EUR prihodkov ali 64,9 % celotne vrednosti trga. Cestni transport je v letu 2016 ustvaril 1,7 mlrd EUR prihodkov ali 34,6 % vrednosti trga. Po napovedih analitikov bo kazahstanski transportni trg v obdobju 2017-2021 rasel po 3 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 5,6 mlrd EUR.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • CEVA Group PLC
  • FedEx Corporation
  • Rhenus SE & Co. KG
  • Silk Way Airlines

Vrednost transportno logističnega trga v Kazahstanu se je v letu 2016 povečala za 10,7 % in je dosegla vrednost 5 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2012 – 2016 znašala -0,4 %.
 

Vrednost trga po letih (v mlrd EUR)

 
Leto EUR CAGR
2012 4.418  
2013 4.511 5,9 %
2014 4.586 1,3 %
2015 4.504 -17,2 %
2016 5.045 10,7 %
 
Analitiki napovedujejo, da bo transportno-logistični sektor Kazahstana v letu 2021 dosegel vrednost 5,6 mlrd EUR, kar je 14,3 % več kot leta 2016. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2017-2021 znaša 3 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mlrd EUR)

 
Leto EUR CAGR
2017 5.377 3,0 %
2018 5.514 2,9 %
2019 5.495 2,9 %
2020 5.486 3,0 %
2021 5.565 3,1 %
 

Največji transportni sektor Kazahstana po vrednosti je železniški transport, ki predstavlja 64,9 % celotnega trga.
 

Tržna segmentacija po sektorjih po vrednosti za leto 2016 (v odstotkih) 

 
Železniški transport  64,9 %
Cestni transport 34,6 %
Letalski transport  0,5 %
 

Kazahstan predstavlja le 0,7 % vrednosti azijsko pacifiškega transportnega trga.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2016 (v odstotkih)

 
Kitajska 45,1 %
Indija 14,9 %
Malezija 1,4 %
Hong Kong 1,3 %
Kazahstan 0,7 %
Ostale države v regiji 36,6 %


 Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje