Kosovo

Bilateralni ekonomski odnosi Kosova s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kosovom 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 88.703 1.572 90.275 87.131
2013 80.308 1.529 81.837 78.779
2014 82.986 1.034 84.020 81.952
2015 88.545 1.982 90.527 86.563
2016 93.869 1.353 95.222 92.516
2017 101.289 1.193 102.482 100.096
2018* 39.471 442 39.913 39.029

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kosovom 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz na Kosovo v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
11 % 10.939 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 10.209 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 10.198 Farmacevtski proizvodi
10 % 10.083 Mlečni izdelki, ptičja jajca, naravni med, užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajetni na drugem mestu
7 % 6.810 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 4.827 Izdelki iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

 

Slovenski uvoz iz Kosova v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
28 % 328 Les in lesni izdelki, lesno oglje
20 % 234 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
16 % 191 Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje
6 % 66 Pijače, alkoholne tekočine in kis
6 % 66 Pijače, alkoholne tekočine in kis
5 % 59 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o razvojnem sodelovanju (BXKRS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BXKKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito, in protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito (BXKSOPN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BXKMPCZ)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BXKIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BXKMCP)
  • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnologijo Republike Kosovo o sodelovanju na področju izobraževanja
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o gospodarskem sodelovanju


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk