Latvija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Latvijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 34.111 4.892 39.003 29.219
2013 33.218 9.823 43.041 23.395
2014 34.577 10.524 45.101 24.053
2015 33.761 8.447 42.208 25.314
2016 46.242 9.719 55.961 36.523
2017 47.031 11.794 58.825 35.237
2018* 28.106 14.562 42.668 13.544

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Latvijo 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2019).
 

Slovenski izvoz v Latvijo v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
66 % 31.156 Farmacevtski proizvodi
5 % 2.445 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 2.417 Razna živila
5 % 2.413 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 1.386 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
3 % 1.210 Les in lesni izdelki, lesno oglje

 

Slovenski uvoz iz Latvije v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 2.460 Steklo in stekleni izdelki
20 % 2.398 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
16 % 1.840 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 787 Les in lesni izdelki, lesno oglje
5 % 633 Žive živali
5 % 581 Aluminij in aluminijasti izdelki
 


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Vlado Republike Latvije in Vlado Republike Slovenije
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BLADOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu in Dodatnega protokola k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o mednarodnem cestnem prevozu (BLAMCP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BLASKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BLAVTP)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk