Libija

Poslovni obisk Libije

Državni prazniki in dela prosti dnevi

V letu 2018

  • 17. februar - Dan revolucije
  • 1. maj - Praznik dela
  • 21. avgust - Dan Arafaha
  • 16. september - Obletnica smrti mučenika (Omar Al-Mokhtar)
  • 23. oktober - Dan osvoboditve
  • 21. november - Rojstni dan preroka
  • 24. december - Dan neodvisnosti


Vir: www.timeanddate.com

 

Priporočena dnevnica

Dnevnica znaša 40 USD (druge države).

Vir: www.racunovodja.com, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Ur.l. RS, št. 51/2012).

 

Diplomatsko konzularna predstavništva, vizumi, varnost potovanj

Informacije o diplomatsko konzularnih predstavništvih, vizumih in varnosti potovanj so dostopne na spletni strani Ministrstva RS za zunanje zadeve.

 

Možnost prevoza v državi

Letalski prevoz
Letalske družbe: Libyan Airways, Afriqiyah Airways, Buraq Air Transport, Nayzak Air Transport, Air Libya, Petro Air.

Za večji del destinacij znotraj Libije je letalska družba Libya Airlines najboljša izbira za potovanje. V času raznih festivalov in drugih dogodkov Libijci potujejo z letali. Nekatere lokalne letalske družbe ponujajo tudi redne lete z letališča do glavnih naftnih nahajališč.

Cestne povezave
Potovanje z avtomobilom je stresno in nevarno, saj večina voznikov ne spoštuje osnovnih pravil in standardov obnašanja v prometu. Turisti in poslovneži, ki pripotujejo v Libijo, bi morali poiskati izkušene voznike za prevoz po notranjosti države.

Taksiji so primeren način prevoza po večjih mestih Libije. V Tripoliju pa obstaja tudi mreža mini-busov. Vendar potniki ne morejo dobiti zemljevida ali številko avtobusa/številko poti.

 

Električna napetost

230 voltov, 50Hz.

Več informacij.

 

Delovni čas

Tedenski delovnik traja 48 ur.

Delovni čas v privatnem sektorju:
sobota – četrtek: med 8.00 in 15.00 ter 17.00 in 20.00 uro.

Delovni čas v javnem sektorju:
nedelja – četrtek:
poletni čas (od 1.4. do 30.9.): med 7:30 in 15:30 uro
zimski čas (1.10. – 31.3.): med 8:00 in 15:30 uro.
Delovni čas je krajši v juliju in avgustu ter v mesecu praznovanja Ramadana.

 

Poslovni običaji

Libijska družba ima strogo hierarhijo, kar je čutiti tudi v poslovnem svetu. Zato je zelo pomemben družbeni status ter delovno mesto libijskega poslovnega partnerja. Pri komunikaciji z Libijci se je potrebno tudi zavedati, da različni družbeni položaji zahtevajo drugačno komunikacijo. Spoštovanje družbenega položaja, družinskega imena in poklica je ključ do poslovnega uspeha v Libiji.

Poslovni sestanki naj bodo dogovorjeni vnaprej, vendar ne preveč daleč vnaprej, saj se lahko termini nenehno spreminjajo, zato je priporočljivo dan ali dva pred sestankom z libijskim poslovni partnerjem preveriti dogovorjeni termin. Kljub temu, da libijski poslovneži niso znani po točnosti, od svojega poslovnega partnerja, ki jih obišče iz druge države, pričakujejo točnost. Mi pa moramo biti pripravljeni tudi čakati. Če se zamudi ne moremo izogniti, je dovolj vljudno opravičilo ob prihodu.

Kljub temu, da vlada v podjetju stroga hierarhija, imajo do vodilne osebe oziroma oseb na vodilnih položajih dostop prav si sodelavci. Zato se lahko zgodi, da bodo sestanki velikokrat prekinjeni tudi z obiskom drugih zaposlenih v podjetju.
Poslovne ure se spreminjajo glede na letni čas. Poleti je delovni čas od 7. do 14. ure, drugače pa od 8. do 13. in od 16. do 18.30. ure. Dela prosti dnevi so od četrtka do petka ali od petka do sobote.

Poslovnim sestankom in kosilom se izogibajmo v času ramadana.

Delegiranje v libijskih podjetjih je redko. Ponavadi je samo ena oseba odločevalec in to je lastnik ali oseba na najvišjem položaju.

Pogajanja so ena od pomembnih vlog v libijskem poslovnem svetu. Sam proces poganjanja je večkrat pomembnejši za pridobitev zaupanja pri libijskem poslovnem partnerju kot pa sam poslovni izid na koncu sodelovanja. Libijci so na splošno znani kot izredno dobri trgovci in pogajalci na vseh področjih.

Stisk roke ob ustnim dogovoru ima večjo veljavo kot pisni sporazum. Pogodbe so za Libijce znak sporazuma, ne pa točen dogovor. Kljub temu pa pogodbe znotraj večjih podjetij pridobivajo na veljavi.

Stisk roke ob pozdravu je zelo pomemben. Potrebno si je zapomniti, da vedno uporabimo desno roko, pri čemer mora biti libijski poslovni partner prvi, ki bo umaknil roko.

Dokumenti, ki jih podpišemo, naj bodo tudi v arabskem jeziku.

Poslovneži uporabljajo arabščino kot uradni jezik, vendar je angleščina zelo razširjena v poslovnih krogih.

Za sestanek se je potrebno dogovoriti. Vizitke niso obvezne, vendar se uporabljajo.

Moški so oblečeni poslovno, v poletnih mesecih pa so oblečeni bolj športno/sproščeno. Ženske ne smejo nositi majice ali bluze, ki kažejo ramena, prav tako je nedopustno, da bi kazale noge.

Pri sklepanju poslov je potrebno biti potrpežljiv in vztrajen. V Libiji največ štejejo poznanstva, zato je morda najbolje zaposliti domačina oz. libijskega poslovneža, ki dobro pozna gospodarske in pravne razmere.

Korupcija je eden glavnih problemov v Libiji, predvsem zaradi nizkih plač državnih uslužbencev. Posledično to vpliva na počasnost izvedbe birokratskih procesov, izdaje dovoljenj ali pa je onemogočen dostop do vladnih storitev. Zaradi teh razlogov je potrebno poznati oz. zaposliti libijskega poslovneža, ki bo znal poiskati informacije in načine za dosego zastavljenih poslovnih ciljev podjetja.

Potrebno temeljito poznavanje lokalnih poslovnih zakonov in drugih zahtev, zato je priporočljivo kontaktirati usposobljenega lokalnega odvetnika v Libiji. Prav tako je potrebno najeti visoko usposobljeno podjetje za raziskavo libijskega trga ali pa se povezati z že prisotno podružnico tujega podjetja.

Pogosteje se zgodi, da so razpisi objavljeni, na njihove rezultate pa se čaka dolgo časa, ali pa se razpisi razveljavijo. Zato morajo biti podjetja potrpežljiva in pripravljena na dodatna pogajanja za sklenitev dogovora.

Poslovna etika je zelo pomembna. Poslovneži so občutljivi glede svojih nazivov. Potrebno je spoštovati hierarhijo v določenem podjetju ter spoštovanje izražati z uporabo nazivov: inženir, doktor ali direktor.

Vzpostavljanje novih poslovnih vezi traja dolgo časa. Zato je potrebno biti vztrajen, še posebej, ko je prodajni izdelek neznan in je potrebno zagotoviti njegovo čimboljšo prepoznavnost. Smiselno se je povezati z lokalnim partnerjem, se udeleževati sejmov in zagotavljati učinkovite poprodajne storitve.

Preden pristopite k oglaševanju izdelka oz. storitve, preučite trenutno stanje v oglaševalskih vodah, kako oglašuje konkurenca in najti način, kako uspešno in inovativno oglaševati svoje izdelke.
 

Jezik

Uradni jezik je arabščina, poleg tega se govori angleško in italijansko.