Madžarska

Dajatve na Madžarskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

S 1. majem 2004, ko je Madžarska postala polnopravna članica EU, so bile ukinjene vse carinske dajatve med državami EU in pridruženimi članicami, kar pomeni, da je dotedanji zunanjetrgovinski promet med Slovenijo in Madžarsko postal notranji (intrakomunitarni) promet, za katerega veljajo pravila notranjega trga EU. Madžarska je tako kot Slovenija prevzela evropsko carinsko zakonodajo in skupno carinsko tarifo, ki se uporablja pri določitvi uvoznih dajatev za blago, ki se uvaža iz tretjih držav, nečlanic EU.

 

Več informacij: 

 

Obdavčevanje podjetij

Informacije o davkih in drugih dajatvah so na spletni strani Madžarskega davčnega urada.
 

Davek na dodano vrednost:

27 % (18 % za osnovne prehrane, 5 % za farmacevtske izdelke ter za nepremičnine in gradbeni material).
 

Trošarine

bremenijo alkoholne pijače, gorivo in tobačne izdelke.
 

Davek na podjetniški dobiček:

davčna stopnja 9 %.

V smislu finančnih spodbud za gospodarstvo, namenjenih rasti novih domačih in tujih investicij, je vlada v letu 2017 uvedla enotno, 9-odstotno stopnjo davka na podjetniški dobiček, ne glede na velikost podjetja ali na višino dobička. Vladna odločitev je bila sprejela na podlagi predhodnih posvetovanj z gospodarstvom. Madžarska se bo po novem uvrstila med poslovna okolja z najnižjim obdavčenjem podjetniških dobičkov in s tega vidika med najbolj privlačna gospodarstva v regiji za TNI.


Vir: Ministrstvo za finance.