Madžarska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Madžarski

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 
  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 9,7 9,7 9,7 9,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 109++ 108
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 137,4 129,2 120,7 113,2
 BDP per capita (v EUR): 14.220 13.336 12.416 11.604
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 261,9 249,3 247,7 238,5
 BDP per capita (PPP, v EUR): 27.127 25.731 25.478 24.450
 Rast BDP (v %): 2,6 3,6 3,9 2,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,9 4,0 4,3 5,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,9 2,8 2,3 0,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -89,9 -84,8 -81,5 -75,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 92,1 87,6 85,0 79,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,2 5,8 6,7 3,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 7,4 7,7 9,0 2,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 4,2 4,2 4,2 61,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 357,6+ 767,2 705,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 465,8+ 1.071,3 1.011,5
Stopnja tveganja države (op): / 32 32 32
Razred tveganja (op): / B B B
Enostavnost poslovanja**: / 48 41 40


Opombe:                                                                                                             

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2017 je Madžarska zabeležila 3,9 % rast BDP, ki je znašal 120,7 mlrd EUR. Napoved za leto 2018 je pozitivna gospodarska rast v višini 3,6 %. Gospodarstvo naj bi v letih 2019 in 2020 zraslo za 2,6 % in 1,8 %.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz) 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 4,1 3,4 2,3 1,1
Rast javne potrošnje 1,5 2,5 -1,0 0,5
Rast investicij 19,5 8,0 4,5 1,5


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2017 je Madžarska izvozila za 85 mlrd EUR, uvozila pa za 81,5 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 3,5 mlrd EUR ali 2,9 % BDP. Približno 80 % madžarskega izvoza je danes usmerjenega na trge EU. Najpomembnejši izvozni trg za Madžarsko je Nemčija, kamor so v letu 2017 izvozili 27,6 % od celotnega izvoza. Sledijo Romunija, Italija, Avstrija in Slovaška. Največ so izvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila, farmacevtske izdelke ter plastiko. Tudi pri uvozu je vodilni trg Nemčija, od koder so v letu 2017 uvozili 25,4 % od celotnega uvoza. Sledijo Avstrija, Kitajska, Poljska in Slovaška. Največ so uvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila, mineralna goriva in plastiko.

 

Madžarska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Električna in elektronska oprema 20,5 Električna in elektronska oprema 20,9
Stroji, jedrski reaktorji 16,5 Stroji, jedrski reaktorji 18,6
Vozila 10,8 Vozila 14,8
Mineralna goriva, olja 8,2 Farmacevtski izdelki 4,8
Plastika in plastični izdelki 4,6 Plastika in plastični izdelki 3,9
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 25,4 Nemčija 27,6
Avstrija 6,3 Romunija 5,4
Kitajska 5,9 Italija 5,1
Poljska 5,5 Avstrija 5,0
Slovaška 5,3 Slovaška 4,8
Slovenija (18. mesto) 1,4 Slovenija (22. mesto) 1,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Madžarskem so v letu 2015 znašale 172,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala 23,2 %. Celotne izhodne TNI Madžarske so v letu 2015 znašale 135,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala 64,1 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Madžarskem 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 65,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Avstrija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Nemčija 15.259,2
ZDA 8.540,7
Avstrija 6.238,9
Japonska 3.710,0
Velika Britanija 3.431,4
Druge države 28.697,0
Skupaj 65.876,9
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 9.511,8
Avtomobilski deli 6.874,3
Finančne storitve 3.373,3
Komunikacije 3.317,3
Progr. opr. in IT storitve 3.298,4
Drugi sektorji 9.501,5
Skupaj 65.876,9
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo