Makedonija

Poslovni obisk Makedonije

Državni prazniki in dela prosti dnevi

V letu 2018

 • 1. januar - Novo leto
 • 7. januar - pravoslavni Božič
 • 9. april - pravoslavni Velikonočni ponedeljek
 • 1. maj - Mednarodni praznik dela
 • 24. maj - Dan Sv. Cirila in Metoda
 • 15. junij - Eid al-Fitr
 • 2. avgust - Dan državnosti
 • 8. september - Dan samostojnosti
 • 11. oktober - Dan ljudskega upora
 • 23. oktober - Dan makedonske revolucije
 • 23. oktober - Dan Sv. Klimenta Ohridskega
 • 31. december - Silvestrovo


Vir: www.noworkdays.com

 

Priporočena dnevnica

Dnevnica znaša 32 EUR.

Vir: www.racunovodja.com, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Ur.l. RS, št. 51/2012)
 

Diplomatsko konzularna predstavništva, vizumi, varnost potovanj

Informacije o diplomatsko konzularnih predstavništvih, vizumih in varnosti potovanj so dostopne na spletni strani Ministrstva RS za zunanje zadeve.
 

Možnost prevoza v državi

Ceste
So dobro vzdrževane v primerjavi s stanjem v regiji. Imajo 10.500 km cestnih povezav. Glavne povezave v državi:

 1. Koridor sever-jug (Trans-Evropski koridor 10 (E-75)), ki povezuje luko Solun preko Skopja in Beograda z ostalo Evropo;
 2. Koridor vzhod-zahod (Trans-Evropski koridor 8 (E-65)), ki povezuje luki Varna in Bourgas na bolgarski obali Črnega morja preko Sofije, Skopja in Tirane z lukama Durres in Vlora na albanski obali Jadranskega morja. Najbolj prometna je povezava med Skopjem in Tetovom, kjer dnevno prevozi 18.000 vozil.


Železnice
V državi vozijo državne železnice (MZ). Zgrajenih je 900 km povezav z 226 km lokalnih povezav. Imajo 315 km električnih prog. Hitrost vlakov po glavnih tirih se giblje med 60 in 100 km na uro, po lokalnih tirih pa se lahko vozijo s hitrostjo 60 km na uro. Proge so večinoma v slabem stanju, tako da bo treba obnoviti vsako leto vsaj 30-35 km prog.

Več informacij o železniškem in avtobusnem prometu: MK Transport.

Letališča
V Makedoniji imajo dve mednarodni letališči, v Skopju in v Ohridu. Letališče v Skopju je z neposrednimi leti povezano z nekaterimi evropskimi mesti. Vozni redi so na razpolago na strani Skopskega letališča. Več informacij o letalskem prometu: TAV Airports.

Več informacij o možnostih prevoza v državi: ExploringMacedonia.com

 

Električna napetost

220 voltov, 50Hz.

 

Delovni čas

Banke:
7.30 – 19.30 od ponedeljka do petka
8.00 – 13.00 ob sobotah

Javne pisarne:
7.00 – 15.00 ali 7.30 – 15.30 od ponedeljka do petka

Zasebne pisarne:
8.00 – 16.00 ali 8.30 – 16.30 od ponedeljka do petka

Trgovine:
8.00 – 20.00 od ponedeljka do petka
8.00 – 15.00 ob sobotah

 

Poslovni običaji

Poslovni običaji so podobni evropskim. Ni večjih posebnosti. Prav tako veljajo enaka pravila glede oblačenja. Ob srečanju je običajno rokovanje. Če želimo ustvariti dobre odnose, moramo ustvariti vzdušje zaupanja. Dobra priložnost so srečanja, kosila in večerje.

Tradicionalna podjetja poslujejo od 7.00 do 15.00, čeprav sprejemajo vedno v večjem številu zahodni delavnik.
 

Jezik

Uradni jezik je makedonščina, pisava pa cirilica. Jeziki, ki se uporabljajo v manjšinah, so albanščina, turščina in srbščina. Albanščina in turščina se uporabljata v nekaterih lokalnih vladnih uradih in občinskih uradih. Pogosto govorijo tudi angleščino, francoščino in nemščino.