Makedonija

Svetovalec v Makedoniji

Kontakt

Veleposlaništvo Republike Slovenije Skopje
Ekonomska svetovalka: mag. Mira Lesjak

 

Predstavitev


Spoštovani,

Gospodarska diplomacija in delo, ki ga na tem področju opravljamo, je na Veleposlaništvu v Skopju usmerjeno v pomoč slovenskim podjetjem, ki prodirajo na tržišče Makedonije ali makedonskim podjetjem, ki želijo prodreti na slovenski trg. Stremimo k temu, da podjetja v najkrajšem možnem času, z najmanj stroški pridejo do poslovnih informacij in posledično temu poslovnim priložnostim.

Diplomacija odpira vrata, ki po navadi ostajajo zaprta. Ekonomski svetovalec in ostalo osebje Veleposlaništva smo tu zaradi vas in z velikim veseljem bomo naredili vse kar bo v naši moči, da prispevamo k vašemu uspehu.

Kako vam lahko pomagamo?
Med prioritetne naloge gospodarske diplomacije Veleposlaništva v Skopju sodijo naslednja področja:

  • zagotavljanje potrebnih poslovnih in gospodarskih informacij držav akreditacije slovenskim poslovnim subjektom in institucijam (poslovno okolje, registracija in ustanavljanje podjetja ...),
  • posredovanje poslovnih priložnosti in napovedi javnih razpisov,
  • promocije slovenskega gospodarstva in medinstitucionalnega sodelovanja (sklepanje bilateralnih sporazumov, mešane komisije s področja gospodarskega sodelovanja),
  • pomoč pri opredelitvi potencialnih partnerjev in vzpostavljanju odnosov z državnimi/privatnimi organi držav akreditacije,
  • spremljanje ključnih sprememb zakonodaje držav akreditacije,
  • pomoč pri organiziranju skupinskih nastopov slovenskih podjetij (vhodne in izhodne gospodarske delegacije, sejemski nastopi),
  • promocija in pospeševanje vhodnih neposrednih tujih investicijah (TNI) v RS,
  • druge naloge s področja ščitenja interesov slovenskih poslovnih subjektov.

 
Prednosti vstopa tujih investitorjev na makedonsko tržišče
Še posebej želimo predstaviti prosto ekonomske cone v Makedoniji, ki nudijo investitorjem številne ugodnosti.

Ugodnosti za tuje vlagatelje so naslednje: urejena infrastruktura; koncesija za zemljišče za gradnjo proizvodnih zmogljivosti za 99 let; brezplačna ureditev stavbnih zemljišč, gradbenih dovoljenj, priključkov za vodo, kanalizacijo in plin; možnost povrnitve stroškov za gradnjo poslovnega objekta do 500 000 €; davčne olajšave za obdobje 10 let (oprostitev plačila DDV, davka na dobiček, plačila dohodnine); carinske olajšave; nepovratna sredstva za ustvarjanje novih delovnih mest, za plačilo korporativnega davka, za stroške usposabljanja za zaposlene; cenejšo električno energijo.

Dobrodošli!

Mag. Mira Lesjak

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije Skopje
Ekonomska svetovalka: mag. Mira Lesjak

Majka Tereza 42, MK - 1000 Skopje

T: +389 2 317 8730
M: +389 76 339 995
E: mira.lesjak@gov.si
W: www.skopje.embassy.si