Mehika

Bilateralni ekonomski odnosi Mehike s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Mehiko 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 47.962 9.521 57.483 38.441
2013 41.923 8.324 50.247 33.599
2014 46.635 8.951 55.586 37.684
2015 54.749 7.705 62.454 47.044
2016 65.674 11.045 76.719 54.629
2017 88.093 11.960 100.053 76.133
2018* 36.435 7.260 43.695 29.175

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Mehiko 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
 

Slovenski izvoz v Mehiko v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
42 % 36.899 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 9.829 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 5.869 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 4.680 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 3.602 Tirna vozila in njihovi deli, železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli, mehanična in elektromehanska signalna oprema za promet vseh vrst
4 % 3.413 Organski kemijski proizvodi

 

Slovenski uvoz iz Mehike v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 2.633 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
22 % 2.615 Razni proizvodi kemijske industrije
12 % 1.439 Organski kemijski proizvodi
9 % 1.136 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
8 % 1.000 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 888 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Mehike o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v izobraževanju in kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih mehiških držav (BMEIK)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk