Mehika

Prodaja v Mehiko

Tržne poti, distribucija

 

Značilnosti trga

Mehika je za Brazilijo druga gospodarsko najmočnejša država v Latinski Ameriki. Gospodarstvo je močno odvisno od gospodarskih gibanj v ZDA, tako zaradi bližine in zgodovinske navezanosti, kot zaradi članstva v regionalni gospodarski zvezi NAFTA, ki jo poleg Mehike sestavljata še ZDA in Kanada. Nanju odpade kar 84 odstotkov mehiškega blagovnega izvoza in dobrih 50 odstotkov uvoza, zaslužkov od turizma in tujih naložb. Po podpisu prostotrgovinskega sporazuma z EU se je povečal tudi obseg trgovine z evropskimi državami.

Mehiška vlada vodi zaradi izkušenj s finančno krizo v devetdesetih letih previdno gospodarsko politiko, naravnano v vzdrževanje gospodarske rasti, uravnovešanje javnih financ in ohranjanje realne vrednosti nacionalne valute.

V letu 2012 je bila izvedena reforma nekaterih gospodarskih predpisov, namenjena izboljšanju poslovnega okolja. Kljub temu to ostaja dokaj nespodbudno, med drugim zaradi visokih davkov, korupcije in organiziranega kriminala.
 

Kupna moč in trendi obnašanja kupcev

Kupna moč prebivalstva se močno razlikuje tako glede na družbeno skupino kot regijo. Temu primerno se razlikujejo preference potrošnikov.

Na odločitev za nakup poleg razmerja med ceno in kvaliteto močno vpliva tudi mnenje družine in prijateljev. Pri potrošnih dobrinah je najpogosteje kupec gospodinja. Mehiški potrošniki so dovzetni za blagovne znamke, dobro obveščeni in zahtevni glede razmerja med ceno in kakovostjo. Cenijo individualno obravnavanje in dajejo prednost osebnim prodajnim storitvam. Na splošno so zvesti izbranim blagovnim znamkam. Poprodajne storitve in podpora strankam imajo velik pomen.
 

Pregled vstopnih strategij, tržne poti, distribucija

Najbolj običajen je glede na oddaljenost vstop na trg prek zastopnika ali distributerja. Franšizing je dobro uveljavljen in razširjen je na vseh področjih od restavracij s hitro hrano do neživilskih trgovin na drobno in storitev. Zelo razširjeno je tudi neposredno trženje.

Vstop na trg je mogoč tudi prek mešanega podjetja s mehiškim partnerjem, z odprtjem predstavništva ali podružnice ali z ustanovitvijo lastne družbe.
 

Javna naročila

Mehiška zakonodaja o javnih naročilih zagotavlja transparentnost postopkov in enakopravno obravnavanje tujih ponudnikov. Mehika sicer ni podpisnica Sporazuma o vladnih naročilih (GPA) Svetovne trgovinske organizacije, vendar pa je standarde GPA vzpostavil prostotrgovinski sporazum z EU, ki vsebuje obsežna določila o sodelovanju na področju javnih naročil.

Razpisi so objavljeni na spletu na centraliziranem vladnem portalu Compranet v španskem jeziku.

V praksi so postopki javnih naročil kljub ustrezni zakonodaji pogosto netransparentni in stihijski, težavo pa velikokrat predstavlja tudi korupcija.

 

Tržno komuniciranje, promocija

Tržno komuniciranje je dobro razvito, v uporabi so vse običajne oblike oglaševanja. Na trgu so prisotne številne domače in tuje agencije. Najbolj učinkovito je oglaševanje po televiziji, sledijo tiskani mediji, internet, radio in zunanji panoji ter druge oblike oglaševanja.

 

Plačevanje

O rokih in načinu plačila se stranki dogovorita v pogodbi, izbira je odvisna od pogajalske pozicije in stopnje zaupanja med partnerji. Dokler kupca ne poznamo, je priporočljivo predplačilo ali drugo zavarovanje plačila (v uporabi so vsi standardni instrumenti).

Mehika nima predpisov, ki bi določali obvezne roke plačil, temveč so ti stvar dogovora med strankama. Običajen rok je 30 dni od datuma izstavitve računa, vendar so zelo pogosti tudi daljši, 60 do 90 dnevni pogodbeni roki. Plačilna disciplina je dobra. V povprečju so zamude pri plačilih 15 do 30 dni, vendar je razlog večinoma slaba bančna podpora, saj si podjetja prizadevajo za pravočasna plačila, da bi ohranila dobro bonitetno oceno in povečala svoje poslovne možnosti na mednarodnem ravni. Seveda izjeme obstajajo in v nekaterih primerih je lahko izterjava zelo težavna.

 

Transport

Transport iz Slovenije je možen po morju in zraku. Večina transporta gre po morju, letalski prevoz pride v poštev pri manjših pošiljkah višje vrednosti.

Logistične storitve v Mehiki so relativno drage. Infrastruktura je dobra.

Pomorski promet poteka prek pristanišč Lazaro Cardenas, Manzanillo, Veracruz, Dos Bocas in Cayo Arcas. Vsa ta pristanišča imajo infrastrukturo in opremo za lažji intermodalni prevoz.

Cestno omrežje obsega 355.796 km. Mehika ima sodoben avtocestni sistem, ki povezuje glavna industrijska območja, ki se nahajajo v trikotniku Mexico City – Guadalajara - Monterreya. Izven tega območja je kvaliteta cest slabša, vendar je mehiška vlada sprejela program za izboljšanje infrastrukture.

Železniško omrežje je povezano z ZDA in Gvatemalo. Železnica se uporablja predvsem za prevoz velikih količin blaga od meje in glavnih pristanišč.

Letališka infrastruktura v Mehiki je najboljša v Latinski Ameriki; vsi kraji z več kot 500.000 prebivalcev imajo letališče. Kar 90 % vsega prometa opravi sedem največjih letališč, in sicer mednarodna letališča Mexico City, Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Acapulco in Lic. 

 

Poglejte si tudi: