Nemčija

Prodaja v Nemčijo

Tržne poti, distribucija

Nemčija je za Slovenijo eden izmed največjih in hkrati najpomembnejši gospodarski partner. Velik nemški trg predstavlja veliko potenciala in možnosti za širjenje slovenskih podjetij na ta trg. Kljub privlačnosti trga, je vstop na trg zahteven zaradi izjemne konkurence in visoko specializiranih podjetij znotraj panog. Pri sklepanju prvih poslov vam svetujemo, da si priskrbite zastopnika ali agenta, ki vam bo pomagal pri integraciji v nemško poslovno okolje in vzpostavitvi mreže potencialnih poslovnih partnerjev.

Organizacijo transporta in iskanje ustreznega partnerja za prevoz ali naročnika lahko najdete tudi na internetnih borzah. Največja med njimi je Teleroute Frachtbörse.

 

Tržno komuniciranje, promocija

Slovenska podjetja se lahko predstavijo na številnih dogodkih, ki so organizirani v okviru podjetniškega sodelovanja in krepitve medsebojnih odnosov. Najpogostejši načini promocije podjetij so udeležba na sejmih, razstavah, simpozijih, konvencijah, kooperacijskih srečanjih in ostalih dogodkih, ki so organizirani s strani nemške gospodarske zbornice Deutscher Industrie und Handelskammertag.

Za hitrejši in učinkovitejši dostop do informacij o sejmih vam priporočamo uporabo sledečih spletnih strani:

 

Za iskanje sejmov po regijah priporočamo spodnje spletne povezave:

Za uspešno tržno komuniciranje vam svetujemo sodelovanje z lokalnimi agencijami za oglaševanje. Konkurenca oglaševalskih podjetij v Nemčiji je izredno velika in posledično zagotavlja visok nivo storitev po relativno ugodnih cenah. Več informacij o ponudbi oglaševanja najdete na spletni strani www.werbeagentur-in.de.

Kot slovensko podjetje na nemškem trgu lahko izbirate med najrazličnejšimi mediji oglaševanja. Iz rezultatov raziskav statističnega portala Statista je razvidno, da največji delež oglaševanja predstavlja promocija podjetij preko televizije. Porast beleži tudi oglaševanje po spletu. Sledijo časopisi, publikacije, radio, oglaševanje v strokovnih publikacijah in oglaševanje v Kinu.

 

Plačevanje

Najpogostejši način čezmejnega plačevanja so kreditna plačila. SEPA kreditna plačila je mogoče pošiljati znotraj SEPA območja (v to skupino poleg držav članic EU sodijo še Islandija, Liechtenstein, Norveška in Švica) in v banke, ki so pristopile k SEPA shemi. Če je nalog poslan banki prejemnici, ki ni vključena v SEPA shemo, se nalog izvede po obstoječih pravilih in ni zavrnjen. Vsa SEPA kreditna plačila so v evrih in morajo vsebovati veljaven IBAN nalogodajalca in prejemnika plačila in pravilno SWIFT/BIC kodo prejemnikove banke.

S poslovanjem z drugimi pravnimi osebami, tako domačimi kot tujimi, so povezani tudi riziki, največkrat zamujena plačila ali plačilna nesposobnost kupca, ki jih poslovneži lahko s pravilnimi ukrepi pravočasno preprečijo. Najpomembnejši ukrepi za zavarovanje in pravočasnost plačila so ustrezna pogodba, v kateri je točno določen način plačila naročenega blaga in zavarovanje plačila v primeru zamude oziroma nezmožnosti kupca za plačilo. Plačilo se lahko izvrši s predplačilom ali delnim plačilom blaga pred dobavo, z bančnim nakazilom, gotovinskim plačilom ali akreditivom. Večina tujih podjetij se pri poslovanju preko meja odloča za zavarovanje posla pri institucijah, ki se ukvarjajo z zavarovanjem terjatev.

V Sloveniji posle v tujini zavarujejo:

 

Vendar včasih samo zavarovanje terjatev ni dovolj, še posebej če je dolžnikov dolg bistveno večji kot je zavarovana vsota. V Nemčiji, kakor tudi drugod po svetu, obstajajo podjetja, ki se ukvarjajo z izterjavo plačil. To so za tako vrsto dejavnosti registrirana podjetja (t.im. Inkasso - več na: www.inkassoportal.de, ki so v vseh pogledih dobro organizirana, povezana s specialnimi agencijami, svetovalci in pravniki ter imajo svetovno razpredeno omrežje.

 

Transport

Nemčija ima izredno strateško lego, ki je osnova za širok spekter transportnih možnosti. Cestna in železniška infrastruktura sta ključna segmenta nemškega distribucijskega omrežja. Zgrajena pa je tudi infrastruktura za prevoz tovora po reki, morju in z letali.

Nemčija ima odlično cestno infrastrukturo, kar potrjuje dejstvo, da je v Nemčiji okoli 230.000 km cest. Veliko uporabnih informacij glede stanja na cestah in informacij o postajališčih na avtocestah lahko prevozniki dobijo na spletni strani https://tank.rast.de/. Za osebna vozila se na nemških cestah (še) ne obračunava cestnin, medtem ko se cestnina plačuje le za tovorna vozila. Več informacij o cestninah.

Poleg cestnega omrežja ima Nemčija zelo dobro razvito mrežo železniških povezav (35.000 kilometrov) in tudi tako imenovanih 'Business lounges' na železniških postajah. Vsa večja sejmišča so dostopna ne samo preko cestnega omrežja, temveč tudi z vlaki.

Glavna pristanišča so: Hamburg, Wilhelmshaven, Bremen, Rostock in Lübeck. Najpomembnejši rečni pristanišči sta Duisburg in Magdeburg. V vzhodnem morju je najpomembnejše pristanišče Lübeck. Pomembni morski poti sta Unterelbe in Unterweser, za tranzitni promet je pomemben Nord-Ostsee-Kanal. Plovne reke so Ren, Main, Weser in Elba. Pomembnejši notranji kanali so Mittellandkanal, Dortmund-Ems-Kanal, Rhein-Herne-Kanal in Elbe-Seitenkanal, Main-Donau-Kanal.

Glavna letališča so: Frankfurt am Main, München, Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart, Berlin-Tegel, Hannover-Langenhagen, Berlin-Schönefeld, Frankfurt-Hahn, Leipzig/Halle.

 

Poglejte si tudi: