Nizozemska

Poslovno sodelovanje Slovenije z Nizozemsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Nizozemsko 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 418.181 675.615 1.093.796 -257.434
2013 342.897 658.768 1.001.665 -315.871
2014 393.676 793.761 1.187.437 -400.085
2015 430.427 823.021 1.253.448 -392.594
2016 448.803 923.197 1.372.000 -474.394
2017 529.995 914.773 1.444.768 -384.778
2018* 382.855 699.750 1.082.605 -316.895

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Nizozemsko 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2018).
 

Slovenski izvoz na Nizozemsko v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 118.978 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
15 % 76.190 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 51.981 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 32.506 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
5 % 28.644 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
5 % 27.579 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Nizozemske v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
13 % 122.887 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 113.068 Farmacevtski proizvodi
12 % 109.812 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 80.902 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 73.634 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 30.790 Organski kemijski proizvodi
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Slovenska podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka s protokolom (BNLDOU)
  • Zakon o ratifikaciji Pogodbe o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Flamsko skupnostjo ter Flamsko regijo (BRFLS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o vzajemnem vzdrževanju zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov (BNLVZN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o mednarodnem cestnem prevozu (BNLMCP)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Flandrije
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Nizozemsko, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko (BNZNSNJ)
  • Sklep o potrditvi Memoranduma o soglasju med Davčno upravo Republike Slovenije in Generalnim direktoratom Davčne in carinske uprave Nizozemske o izmenjavi informacij v zvezi z neposrednim obdavčevanjem
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko glede Nizozemskih Antilov
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko glede Arube


Vir:IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk