Romunija

Gospodarske panoge Romunije

Gospodarstvo

Po letu 1990 so v Romuniji postopno začeli uvajati liberalno ekonomsko politiko in privatizirali podjetja v državni lasti. Po vstopu v EU leta 2007 je Romunija začela z novo fazo ekonomskega razvoja s številnimi tujimi investicijami in preoblikovanjem v tržno gospodarstvo. Kljub temu, da ima Romunija velik potencial, predvsem zaradi bogatih kmetijskih zemljišč ter dobro izobražene in visoko kvalificirane delovne sile, še vedno ostaja ena najrevnejših držav v Evropi.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 5 % BDP in zaposluje 28,3 % aktivnega prebivalstva. Glavni pridelki so žita, sladkorna pesa in krompir. 29 % države prekrivajo gozdovi, ki jih je največ v Transilvaniji, zato se gozdarstvo zelo hitro razvija.

Industrijski sektor predstavlja 33 % BDP in zaposluje 28 ,9 % aktivnega prebivalstva. Proizvodna podjetja in industrijski sektorji predstavljajo hrbtenico romunskega gospodarstva. To je razlog, zakaj je veliko tujih neposrednih naložb vključenih v težko industrijo (metalurgija, jeklo), avtomobilsko industrijo, gradbeništvo, rafiniranje nafte in tekstilno industrijo. V zadnjih nekaj letih se hitro razvijajo tudi nove tehnologije, predvsem zaradi visoko kvalificirane in poceni delovne sile.

Storitveni sektor predstavlja 62 % BDP in zaposluje 42,8 % delovnega prebivalstva. Najbolj se razvija turizem.
 

Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijski sektor

Romunski industrijski sektor predstavlja 33 % BDP in zaposluje malo manj kot 29 % aktivnega prebivalstva. Glavne industrijske panoge so proizvodnja električne opreme, tekstilna in obutvena industrija, proizvodnja gradbenih materialov, kemična, živilska, avtomobilska ter naftna industrija.

Industrijska proizvodnja v Romuniji se je v letu 2017 povečala za 8,2 %. Za leto 2018 je napovedana rast industrijske proizvodnje za 6,6 %, v letu 2019 za 5,9 % in v letu 2020 za 5,4 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na romunskem trgu:

 

Gozdarstvo in lesno predelovalna industrija

Gozdarstvo ter lesno predolovalna industrija sta v Romuniji v letu 2016 predstavlja 3,5 % BDP, samo lesna industrija pa 1,5 %, kar uvršča Romunijo na 9. mesto znotraj držav EU. Povprečni prispevek lesne industrije k BDP je med EU državami 0,4 %.
 
V letu 2016 je imela Romunija 6,86 mio haktarjev gozdnate površine, kar jo uvršča na 8. mesto med evropskimi državami. Glede na stopnjo pokritosti z gozdovi pa se Romunija uvršča na 20. mesto v EU. V letu 2016 je gozdnata površina predstavljala 29 % od celotne površine države, kar je pod povprečjem v EU, ki znaša 37 %.
 
Gozdarstvo ter lesno predelovalna industrija letno prispevata cca 1,7 mlrd EUR v državni proračun, pri čemer je treba upoštevati neposredne in posredne učinke na gospodarstvo. Panoga neposredno zaposluje 128.000 ljudi, 186.000 pa jih je zaposlenih v povezanih panogah. Investicije v sektorju predelave lesa znašajo okoli 200 mio EUR letno.
 
Panoga ima v Romuniji dober potencial, a le v primeru povečanja produktivnosti, saj ima Romunija trenutno najnižjo produktivnost delovne sile (8,4 letnih delovnih enot_ AWU /1.000 ha, povprečje v EU pa je 4,3 letnih delovih enot_AWU /1.000 ha). Med razlogi za nizko produktivnost so predvsem pomanjkanje gozdnih cest ter zastarela tehnologija.

Velik del proizvodnje lesa Romunija porabi za ogrevanje (Romunija 5 mio m3, povprečje v EU je 3,4 mio m3). Velik del domače porabe pokrijejo z uvozom (1,0 mio m3). V prvi polovici leta 2016 je izvoz lesenega pohištva v Romuniji zrasel za 9,7 % v primerjavi z enakim obdobjem lani in dosegel vrednost 1,10 mlrd EUR, kar predstavlja 4 % celotnega romunskega izvoza.

 


Vir: Factiva, junij 2017.


Ekološka živila – pakirani izdelki in ekološke pijače

Romunski trg ekoloških pakiranih izdelkov je v letu 2016 zrasel za 11 % in dosegel vrednost 20,8 mio EUR. Po napovedih analitikov bo trg do leta 2021 rasel po skupni letni stopnji (CAGR) 8 % in bo v letu 2021 dosegel vrednsot 30,2 mio EUR.
 

Vrednost trga ekoloških pakiranih izdelkov v Romuniji po letih (v mio EUR)
Največjo, 34 % rast v letu 2016 je dosegel segment ekoloških namazov. Največji konkurent na romunskem trgu ekoloških pakiranih izdelkov je bilo podjetje Dorna Lactate SA, ki je imelo 15 % tržni delež glede na maloprodajno vrednost. Dorna Lactate SA je del skupine Lactalis, proizvaja pa ekološko maslo, mleko in sir. Sicer je trg ekoloških pakiranih izdelkov v Romuniji precej fragmentiran, saj imajo le redki proizvajalci več kot 1 % tržni delež. Vsi ti imajo na trgu skupaj 49 % tržni delež glede na maloprodajno vrednost. Glavna distribucijska kanala za te izdelke so specializirane trgovine z živili in spletna trgovina.
 

Konkurenti na trgu:

 • Andechser Molkerei Scheitz GmbH 
 • Byodo Naturkost Gmbh  
 • Dorna Lactate SA   
 • Fabrica de Lapte Brasov SA   
 • Hipp Romania SRL   
 • Holle Baby Food GmbH  
 • Mega Image SRL   
 • Nutricia Early Life Nutrition Romania SRL
 • Nutrivita SRL   
 • Organix Foods Ltd    
 • Plafar Retail SRL    
 • Riso Scotti Danubio srl  
 • Solaris Plant SRL    
 • Superfood Co SRL   


Romunski trg ekoloških pijač je v letu 2016 beležil 21 % rast in dosegel vrednost 2,41 mio EUR. Po napovedih analitikov bo trg do leta 2021 rasel po skupni letni stopnji (CAGR) 16 % in v letu 2021 dosegel vrednost 5,04 mio EUR. Segment ekoloških sokov s 100 % sadnim deležom je v letu 2016 beležil največjo, 42 % rast na tem trgu. Povprečna cena ekoloških pijač se je v letu 2016 znižala povprečno za 8 % na enoto. Trgovske blagovne znamke so v letu 2016 ustvarile kar 45 % vrednosti prodaje ekoloških pijač v Romuniji.
 

Vrednost trga ekoloških pijač v Romuniji po letih (v mio EUR)
Trgovska veriga Romania Hypermarche SA je bila v letu 2016 glavni konkurent na romunskem trgu ekoloških pijač, z 32 % tržnim deležem, predvsem na račun številnih trgovskih znamk ekoloških pijač, ki jih ponuja v svojem prodajnem programu. Poleg tega ostali trgovci nimajo dobro razvitih proizvodnjih linij v tej kategoriji, kar daje glavnemu konkurentu še močnejši položaj na trgu.
 

Konkurenti na trgu:

 • Carrefour Romania SA 
 • Cyrom Romania SRL 
 • JBC Eden SRL  
 • Laboratoarele Fares Biovital SRL
 • Mega Image SRL  
 • Romania Hypermarche SA  
 Vir: Factiva, junij 2017.


 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje