Španija

Bilateralni ekonomski odnosi Španije s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Španijo 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 211.781 398.919 610.700 -187.138
2013 237.416 378.613 616.029 -141.197
2014 276.365 405.808 682.173 -129.443
2015 389.041 410.048 799.089 -21.007
2016 444.595 361.084 805.679 83.511
2017 554.443 504.057 1.058.500 50.386
2018* 264.464 222.675 487.139 41.789

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Španijo 2012– 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).

 

Slovenski izvoz v Španijo v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 142.939 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
22 % 122.342 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 47.025 Farmacevtski proizvodi
7 % 37.867 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
5 % 28.686 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 24.235 Aluminij in aluminijasti izdelki


 

Slovenski uvoz iz Španije v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
28 % 138.556 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 67.035 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 41.476 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
5 % 24.430 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 17.988 Meso in užitni klavnični proizvodi
4 % 17.893 Oblačila in pribor za oblačila, razen pletenih in kvačkanih izdelkov


Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

 

Podjetja na trgu

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

  • Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BESIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESPZN)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESIKZ)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Španijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo (BESNSNJ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BESIMVTP)
     


Vir: IUS-INFO, Register predpisov RS, september 2017.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk