Švedska

Bilateralni ekonomski odnosi Švedske s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švedsko 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 207.493 124.124 331.617 83.369
2013 214.465 132.992 347.457 81.473
2014 252.307 141.537 393.844 110.770
2015 248.437 142.710 391.147 105.727
2016 285.356 156.734 442.090 128.622
2017 331.745 209.854 541.599 121.891
2018* 157.433 83.416 240.849 74.017

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švedsko 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).


 

Slovenski izvoz na Švedsko v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 86.850 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
17 % 56.459 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
14 % 47.376 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 43.084 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
4 % 12.540 Farmacevtski proizvodi
3 % 9.258 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


 

Slovenski uvoz iz Švedske v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
29 % 60.037 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
18 % 37.361 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 21.620 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 19.362 Železo in jeklo
8 % 16.541 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
5 % 11.069 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 Vir: Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb s protokolom (BSESZN)
  • Zakon o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko (BSETS)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Švedsko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BSEIMVTP)

 

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, september 2017.
 
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk