Ukrajina

Gospodarske panoge Ukrajine

Gospodarstvo

Ukrajina ima razvijajoče se tržno gospodarstvo. Pomemben sektor je kmetijstvo, gospodarstvo je v veliki meri odvisno od ruskega plina. Državo je zelo prizadela gospodarska kriza. Ukrajina je končno podpisala pridružitveni sporazum z EU, 27. junija 2014, ki je namenjen zlasti odpravi trgovinskih ovir med državo in članicami EU.

 

Struktura BDP

Kmetijstvo ima pomembno vlogo v gospodarstvu Ukrajine in prispeva 14 % BDP ter zaposluje okoli 6 % aktivnega prebivalstva. Glavni pridelki so žito, sladkor, meso in mleko. Bogata je z rudami, od katerih sta najpomembnejša železo in magnezij. Ima tudi veliko energetskih virov, predvsem premoga in plina. Ukrajina je vodilna proizvajalka sončničnega olja na svetu, saj proizvede  več kot tretjino svetovne proizvodnje.

Sektor industrije zaposluje 26,5 % prebivalstva in ustvari 27 % BDP. Prevladuje težka industrija, predvsem železo in jeklo. Ta dva sektorja skupaj predstavljata 30 % celotne industrijske proizvodnje. Pomembni sektorji so tudi premogovništvo, kemična industrija, ladjedelništvo in strojna industrija (letala, turbine, lokomotive in traktorji).

Storitveni sektor zaposluje 67,8 % aktivnega prebivalstva in prispeva 59 % BDP. Ukrajina je tranzitna država na področju energije, saj poteka tranzit iz Rusije v Zahodno Evropo in na Balkan prav preko njenega ozemlja.

 

Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Ukrajini zaposluje 26,5 % prebivalstva in ustvari 27 % BDP. Prevladuje težka industrija, predvsem jeklo in železo. Pomembnejši industrijski sektorji so tudi kemična, farmacevtska, strojna in živilska industrija ter ladjedelništvo.

V letu 2017 je industrijska proizvodnja v Ukrajini beležila -0,1 % padec industrijske proizvodnje. Za leto 2018 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje za 2 %, za leto 2019 3 % in za leto 2020 2,8 % rast industrijske proizvodnje.

Predstavljamo dve gospodarski panogi na ukrajinskem trgu:
 

 

Lesna industrija

Ukrajina ima 93.995 km2 gozdnate površine, torej je skoraj 16 % dežele pokrite z gozdom. Večino, kar 70 % gozdov upravlja Ukrajinski državni komite za gozdove (Ukrainian State Committee of Forestry - USCF), ki deluje v okviru ukrajinskega Ministrstva za ekologijo in naravne vire.

Po podatkih Državne gozdarske agencije bo Svetovna banka spodbujala reforme gozdarskega sektorja v Ukrajini. Banka bo pomagala pri vzpostavitvi Nacionalnega gozdnega programa za registracijo ukrajinskih gozdov. To bo izboljšalo državni gozdni kataster in omogočilo spremljanje gozdarskih razmer v Ukrajini.

Maja 2017 je v Ukrajini začel delovati sistem Znaydeno. To je sistem za spremljanje gozdnih virov, ki ga je razvilo podjetje Smartfarming. Sistem omogoča spremljanje nezakonitega krčenja gozdov s pomočjo najnovejših programskih rešitev. Po statističnih podatkih se je namreč v zadnjih 15 letih površina gozdov v Ukrajini zmanjšala za 634.200 ha.

V letu 2016 so v Ukrajini pridelali 19,6 mio m3 lesa, namenjenega za prodajo, kar je 1,8 % več kot leta 2015. Od tega je bilo 8,31 mio m3 hlodovine in 11,29 mio m3 kurilnega lesa.

Proizvodnja žaganega lesa je v letu 2016 znašala 1,74 mio m3 ali 12 % več kot leta 2015. Proizvodnja vezanih plošč pa je v letu 2016 dosegla 67 mio m2, kar je 26,5 % več kot leta 2015.

Izvoz lesa in lesenih izdelkov je v letu 2016 znašal 1,06 mlrd EUR, kar je 2,2 % več kot leta 2015, uvoz teh izdelkov pa je v letu 2016 znašal 177,2 mio EUR, kar je 32,7 % več kot leta 2015.

 


Vir: Factiva, junij 2017.

 

Ekološka živila - pakirani izdelki


Proizvodnja ekoloških živil v Ukrajini je v porastu. V zadnjih petih letih se je število proizvajalcev ekoloških živil v državi povečalo za 90 %. Kar 80 % vseh ekoloških izdelkov, proizvedenih v Ukrajini, izvozijo. V letu 2017 je izvoz ekoloških izdelkov znašal 17 mio EUR.
 
Območje certificiranih kmetijskih površin za ekološko pridelavo v Ukrajini naj bi se v skladu s srednjeročnim načrtom vlade v letu 2017 povečalo za 10 % na 450.000 ha. Trenutno je v Ukrajini ekološkemu kmetovanju namenjeno 410.550 ha zemljišč, ker je 35 % več kot leta 2010.
 
Vrednost ukrajinskega trga ekoloških pakiranih izdelkov je v letu 2016 zrasla za 14 % in dosegla vrednost 8,9 mio EUR. Cene teh izdelkov so še vedno zelo visoke in zato dostopne le za potrošnike z najvišjimi dohodki. Največjo rast - kar 23 % je v letu 2016 dosegel segment ekološke hrane za otroke. Po napovedih analitikov bo ukrajinski trg ekoloških pakiranih izdelkov v prihodnjih petih letih rasel po 2 % CAGR (skupni letni stopnji rasti), ob predpostavki nespremenjenih cen. Trg naj bi po napovedih v letu 2021 dosegel vrednost 9,6 mio EUR.
 

Vrednost trga ekoloških pakiranih izdelkov v Ukrajini po letih (v mio EUR)Vodilni konkurent na ukrajinskem trgu ekoloških pakiranih izdelkov je HiPP Ukraine, ki je imel v letu 2016 kar 71 % tržni delež. Hipp Ukraine je bilo prvo podjetje, ki je izdelovalo ekološko otroško hrano - tako v Evropi kot tudi v Ukrajini in tako odgovorilo na povpraševanje mater, kako otrokom zagotoviti ekološko in zdravo hrano. Medtem ko imajo ekološki pakirani izdelki v Ukrajini običajno visoke cene v primerjavi z redno ponudbo, so cene Hipp izdekov blizu cenam neekoloških izdelkov mednarodnih blagovnih znamk.
 

Konkurenti na trgu:

  • Bio Planet Sp zoo
  • HiPP Ukraine TOV
  • Nimetske Dytiache Kharchuvannya TOV
 

 

Vir: Factiva, junij 2017.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje