Ukrajina

Pregled gospodarskih gibanj v državi Ukrajini

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 
  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 42,0 42,2 42,4 42,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 78++ 78
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 107,0 95,9 95,2 84,1
 BDP per capita (v EUR): 2.551 2.277 2.248 1.973
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 342,2 325,2 324,9 317,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 8.144 7.706 7.673 7.477
 Rast BDP (v %): 2,8 3,0 2,2 2,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,4 8,8 9,0 9,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 8,6 11,2 14,4 13,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -44,1 -41,7 -43,4 -36,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 36,5 33,9 35,3 30,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,6 1,1 5,6 -1,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,0 0,7 4,8 8,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 3,0 2,5 2,2 3,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 52,1+ 144,0 121,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 12,5+ 31,8 20,9
Stopnja tveganja države (op): / 62 59 59
Razred tveganja (op): / D C C
Enostavnost poslovanja**: / 76 80 81


Opombe:                                                                                                           

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2017 je Ukrajina dosegla rast BDP v višini 2,2 %. Za leto 2018 analitiki napovedujejo 3 % rast BDP, za leto 2019 2,8 % rast in za leto 2020 2,1 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz) 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 2,3 2,7 2,6 2,4
Rast javne potrošnje 2,0 1,7 2,0 1,5
Rast investicij 12,0 7,0 6,0 4,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza


V letu 2017 je Ukrajina izvozila za 35,3 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 43,4 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -8,1 mlrd EUR, kar predstavlja 8,5 % BDP. V letu 2017 je Ukrajina največ blaga izvozila v Rusijo in sicer 9,1 % od celotnega izvoza. Sledijo Poljska, Turčija, Italija in Indija. V letu 2017 so največ uvažali iz Rusije, 14,6 % od celotnega uvoza. Sledijo Kitajska, Nemčija, Poljska in Belorusija. V letu 2017 so največ uvažali mineralna goriva, strojno, električno in elektronsko opremo, vozila ter plastiko. 

 

Ukrajina - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Mineralna goriva, olja 23,4 Železo in jeklo 20,0
Stroji, jedrski reaktorji 11,5 Žita 15,0
Električna in elektronska oprema 8,4 Žival. in rastl. maščobe in olja 10,6
Vozila 8,0 Rude, žlindra in pepel 6,3
Plastika in plastični izdelki 5,0 Električna in elektronska oprema 5,9
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Rusija 14,6 Rusija 9,1
Kitajska 11,4 Poljska 6,3
Nemčija 10,5 Turčija 5,8
Poljska 6,8 Italija 5,7
Belorusija 6,5 Indija 5,1
Slovenija (41. mesto) 0,4 Slovenija (89. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Ukrajini so v letu 2015 znašale 55,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala 4,3 %. Celotne izhodne TNI Ukrajine so v letu 2015 znašale 8,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala 13,9 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Ukrajini 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.

 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 42,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Rusija, sledita pa ji ZDA in Avstrija. Največ investicij je na področju nepremičnin in finančnih storitev.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Rusija 5.636,7
ZDA 4.642,7
Avstrija 3.989,3
Nemčija 3.728,2
Francija 2.833,8
Druge države 21.572,9
Skupaj 42.403,6
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 9.258,0
Finančne storitve 4.792,5
Premog, nafta, plin 2.947,3
Živilska in tobačna industrija 2.892,5
Gradbeništvo 2.289,4
Drugi sektorji 20.224,0
Skupaj 42.403,6

 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.

 
 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo