ZDA

Poslovno sodelovanje Slovenije z ZDA

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in ZDA 2012 – 2018 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2012 339.043 288.340 627.383 50.703
2013 364.248 393.484 757.732 -29.236
2014 436.411 264.442 700.853 171.969
2015 492.668 330.679 823.347 161.989
2016 523.538 326.721 850.259 196.817
2017 559.508 380.867 940.375 178.641
2018* 522.097 531.813 1.053.910 -9.716


 

Blagovna menjava med Slovenijo in ZDA 2012 – 2018 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2019).

 

Slovenski izvoz v ZDA v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
17 % 92.079 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 74.924 Farmacevtski proizvodi
12 % 66.309 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 64.833 Železo in jeklo
7 % 38.907 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
6 % 31.360 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor


 

Slovenski uvoz iz ZDA v letu 2017 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
50 % 191.473 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
13 % 48.126 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 24.212 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 20.843 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 16.411 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
3 % 11.400 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 

Statistični urad RS, julij 2018.

 

Podjetja na trgu

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o spodbujanju investicij
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BUSIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (BUSZTS-1)
 • Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (BUSFPI-1)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Jedrsko regulatorno komisijo Združenih držav Amerike (NRC) o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izmenjavi podatkov o spremljanju terorizma (BUSIPST)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o krepitvi sodelovanja pri preprečevanju hudih kaznivih dejanj in v boju proti njim (BUSPHKD)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju na obrambnem in vojaškem področju (BUSSOVP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (BUSSDP)

 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o plačilu dolga nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Združenih držav vključno z njenimi agencijami, ki ga izrši Republika Slovenija in Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in  Vlado Združenih držav Amerike o plačilu dolga nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade združenih držav vključno z njenimi agencijami, ki izvrši Republika Slovenija (BUSPD)
 • ?Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o nabavi in vzajemnih storitvah (USA-SVN-02) med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Združenih držav Amerike (BUSNVS)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike ter upravnega dogovora med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike (BUSSV)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Komisijo Združenih držav Amerike za jedrsko varnost o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike ter upravnega dogovora med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike za izvajanje Sporazuma o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike (BUSSV)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk