Združeni arabski emirati

Gospodarske panoge Združenih arabskih emiratov

Gospodarstvo

ZAE imajo odprto gospodarstvo z visokim BDP na prebivalca in znatnim trgovinskim presežkom. Prizadevanja za diverzifikacijo gospodarstva so bila uspešna in so znižala delež BDP od nafte in plina na 30 %. Od odkritja nafte v ZAE pred skoraj 60 leti se je država preoblikovala iz obubožane regije v sodobno državo z visokim življenjskim standardom. Vlada je povečala izdatke za ustvarjanje delovnih mest in širitev infrastrukture za večje vključevanje zasebnega sektorja v gospodarstvo. Prosto trgovinske cone v državi, ki omogočajo 100 % tuje lastništvo in nič davkov, pomagajo privabljati tuje vlagatelje. Kljub vsemu so nekateri trgi še vedno zaprti, na primer bančni in zavarovalniški.
 

Struktura BDP


Kmetijski sektor predstavlja 1 % BDP in zaposluje skoraj 4 % aktivnega prebivalstva.

Industrijski sektor je v zadnjih petih letih doživel izjemno rast, še posebno na področju kovinske, pohištvene in živilske industrije, proizvodnje aluminija, cementa, gradbenega materiala, umetnih gnojil ter petrokemične industrije. Močno se je razvil tudi sektor nepremičnin. Industrijski sektor prispeva 51 % BDP in zaposluje slabo četrtino aktivnega prebivalstva.

Storitveni sektor prispeva 48 % BDP. Prevladujejo mednarodna trgovina, letalski transport, turizem in finančne storitve.
 
 

Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v ZAE predstavlja 51 % BDP. Glavna industrijska panoga je naftna in petrokemična industrija. Industrijski sektor je v zadnjih petih letih doživel izjemno rast, še posebno na področju kovinske, pohištvene in živilske industrije, proizvodnje aluminija, cementa, gradbenega materiala, predelave hrane in umetnih gnojil. Močno se je razvil tudi sektor nepremičnin.

V zadnjih nekaj letih so ZAE vsako leto beležili pozitivno rast industrijskega sektorja. V letu 2017 je ta dosegla 1,8 %. Za leto 2018 analitiki napovedujejo rast industrijskega sektorja za 1,5 %. V letih 2019 in 2020 naj bi rast dosegla 2,9 %, oz. 2,6 %.

Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu ZAE:

 

Ekološka živila – pakirani izdelki

Trg ekoloških pakiranih živil se je v ZAE v letu 2016 povečal za 12 % in dosegel vrednost 18,9 mio EUR. Trg ekoloških živil že nekaj let raste, saj se potrošniki vse bolj zavedajo pomena zdrave prehrane.

Najbolj donosen segment ekoloških pakiranih živil v letu 2016 je bilo ekološko mleko z zmanjšano vsebnostjo maščob, ki je dosegel 41 rast %. Po napovedih analitikov bo trg ekoloških pakiranih živil v ZAE v prihodnjih petih letih rasel po 13 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2021 dosegel vrednost 34,8 mio EUR.
 

Vrednost trga ekoloških pakiranih živil v ZAE po letih (v mio EUR)

 

Največji konkurent na trgu ekoloških pakiranih živil v ZAE je podjetje Rachel’s Organic Co Ltd, ki je imelo v letu 2016 16 % tržni delež. Podjetje proizvaja ekološke jogurte, predvsem so poznani njihovi grški jogurti.

Konkurenti na trgu:

 • Annie's Inc
 • Cape Herb & Spice Pty Ltd
 • Capilano Honey Ltd
 • Elle & Vire Co
 • Hain Celestial Group Inc,
 • Heinz Africa & Middle East FZO
 • Hipp GmbH & Co Vertrieb KG
 • Holle Baby Food GmbH
 • Kallo Foods Ltd
 • MAF Hypermarkets
 • Novartis AG
 • Probios Srl
 • Rachel’s Organic Co Ltd
 • Rizopia Food Products Inc
 • Sonnentor Kräuterhandels GmbH
 • Waitrose Ltd 
 


Vir: Factiva, avgust 2017.


IKT - telekomunikacije

Telekomunikacijski trg v ZAE je v zadnjih nekaj letih hitro rasel, prav tako pa je napovedana rast tudi v prihodnjih petih letih. Telekomunikacijski trg v ZAE je sicer že zelo nasičen. Leta 2015 je Svetovna banka poročala, da je bilo v ZAE na vsakih 100 prebivalcev okoli 187 mobilnih naročnin.

Telekomunikacijski trg v ZAE je v obdobju 2012-2016 rasel po 6,2 % CAGR (skupni letni stopnji rasti) in v letu 2016 dosegel vrednost 7,85 mlrd EUR. Za primerjavo, telekomunikacijski trg Savdske Arabije je v zadnjih petih letih rasel po 3,1 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 16,2 mlrd EUR, medtem ko je egiptovski telekomunikacijski trg v zadnjih petih letih upadal po -5,1 % CAGR in v letu 2016 dosegel vrednost 4,1 mlrd EUR.

V ZAE je bilo v letu 2016 20,8 mio naročnikov, do leta 2021 pa naj bi jih bilo že 27,8 mio. Največji segment na telekomunikacijskem trgu ZAE je bil v letu 2016 trg mobilni komunikacij s 5,7 mlrd EUR prihodkov ali 72,4 % tržnim deležem. Trg fiksnih komunikacij je v letu 2016 v ZAE ustvaril 2,2 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 27,6 % tržni delež.

Po napovedih analitikov bo telekomunikacijski trg ZAE v prihodnjih petih letih rasel po 3,8 % CAGR in v letu 20121 dosegel vrednost 9,1 mlrd EUR. Telekomunikacijski trg Savdske Arabije naj bi po napovedih v prihodnjih petih letih rasel po 2,8 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 17,9 mlrd EUR, medtem ko naj bi egiptovski trg v prihodnjih petih letih rasel po 3,4 % CAGR in v letu 2021 dosegel vrednost 4,7 mlrd EUR.
 

Največja konkurenta na trgu sta:

 • Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
 • Etihad Etisalat Company


Telekomunikacijski trg v ZAE se je v letu 2016 povečal za 5 % in dosegel vrednost 7,8 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2012–2016 je znašala 6,2 %.
 

Vrednost telekomunikacijskega trga v ZAE po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2012 5.317  
2013 5.563 7,9 %
2014 6.021 8,2 %
2015 7.477 3,6 %
2016 7.847 5,0 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo telekomunikacijski trg v ZAE v letu 2021 dosegel vrednost 9,1 mlrd EUR, kar je 20,4 % več kot leta 2016. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2016–2021 je 3,8 %.
 

Napoved vrednosti telekomunikacijskega trga v ZAE po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2017 8.526 3,7 %
2018 8.779 3,9 %
2019 8.798 4,0 %
2020 8.973 3,8 %
2021 9.116 3,4 %
 
 
Mobilne komunikacije so največji segment telekomunikacijskega trga v ZAE in predstavljajo 72,4 % celotne vrednosti.
 

Tržna segmentacija glede na vrsto povezav v ZAE (v % za leto 2016)

 
Mobilne komunikacije 72,4 %
Fiksne komunikacije 27,6 %
 

ZAE predstavljajo 24,9 % celotnega telekomunikacijskega trga v regiji.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2016 (v odstotkih)

 
Savdska Arabija 51,4 %
ZAE 24,9 %
Egipt 13,1 %
Izrael 10,6 %

 
 


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje