Združeni arabski emirati

Pregled gospodarskih gibanj v državi Združeni arabski emirati

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016
 

  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 9,7 9,5 9,4 9,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 109++ 111
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 363,1 343,0 339,5 314,1
 BDP per capita (v EUR): 37.508 35.941 36.115 33.892
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 655,3 617,2 618,1 605,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 67.669 64.689 65.752 65.351
 Rast BDP (v %): 3,7 2,8 2,0 3,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 0,0 0,0 0,0 0,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,4 4,6 1,9 1,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -224,2 -213,7 -212,3 -207,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 298,6 288,1 284,9 269,0
Izvoz blaga in storitev (v % BDP): 102,4 104,4 104,7 103,8
Uvoz blaga in storitev (v % BDP): 95,6 96,3 96,3 101,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 10,0 9,8 9,5 8,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 32,3+ 79,3 78,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1,8+ 4,1 6,3
Stopnja tveganja države (op): / 31 30 33
Razred tveganja (op): / B B B
Enostavnost poslovanja**: / 21 26 34


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2017 so ZAE zabeležili 2 % gospodarsko rast. EIU napoveduje za leto 2018 2,8 % gospodarsko rast, v letu 2019 3,7 % in v letu 2020 4,7 % gospodarsko rast.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz) 

Struktura potrošnje (v odstotku BDP)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 55,1 55,1 55,4 56,8
Rast javne potrošnje 13,1 13,3 13,5 13,9
Rast investicij 22,0 22,3 23,0 24,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2018.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2017 so ZAE uvozili za 212,3 mlrd EUR blaga, izvozili pa za 284,9 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 72,6 mlrd EUR, kar predstavlja 21,4 % BDP. ZAE so v letu 2017 največ izvažali mineralna goriva, drage kamne in kovine, aluminij, plastiko ter električno in elektronsko opremo. Njihovi najpomembnejši izvozni trgi v letu 2016 so bili Tajvan Indija, Iran, Švica in Irak. Pri uvozu so imeli v letu 2017 največji delež dragi kamni in kovine, strojna, električna in elektronska oprema, vozila ter letala. Največ so v letu 2016 uvažali iz Kitajske, ZDA, Indije, Nemčije in Japonske.

 

ZAE - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Biseri, dragi kamni, kovine 18,1 Mineralna goriva, olja 51,7
Stroji, jedrski reaktorji 12,3 Biseri, dragi kamni, kovine 21,9
Električna in elektronska oprema 11,9 Aluminij, izdelki iz aluminija 4,0
Vozila 7,2 Plastika in plastični izdelki 3,6
Zračna in vesoljska plovila 5,4 Električna in elektronska oprema 2,0
 
Vodilni uvozni trgi 2016 % od celote Vodilni izvozni trgi 2016 % od celote
Kitajska 8,3 Tajvan 13,8
ZDA 7,6 Indija 3,8
Indija 6,9 Iran 3,0
Nemčija 4,6 Švica 2,5
Japonska 3,6 Irak 1,8
Slovenija (103. mesto) <0,1 Slovenija (142. mesto) <0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2018.
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v ZAE so v letu 2015 znašale 100,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala 11,6 %. Celotne izhodne TNI ZAE so v letu 2015 znašale 78,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala 13,2 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v ZAE 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 130,6 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Indija, sledita pa ji ZDA in Velika Britanija. Največ investicij je na področju nepremičnin ter hotelirstva in turizma.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Indija 22.382,1
ZDA 19.588,1
Velika Britanija 11.012,6
Japonska 8.076,3
Nemčija 6.902,3
Druge države 62.671,8
Skupaj 130.633,2
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 24.292,7
Hoteli in turizem 20.074,1
Finančne storitve 8.855,7
Kemikalije 6.297,3
Poslovne storitve 5.976,7
Drugi sektorji 65.136,6
Skupaj 130.633,2
 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.
 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo