110.35 KV ODKLOPNIKI IN KABLI

Datum vpisa: četrtek, 12. marec 2020
Naročnik: 
KOSTT JSC
Bajram Fusha, EAC Slovenski poslovni klub, Kosovo
tel: +383 44 166 979
Panoga: 
Elektronika, električne in optične komponente
Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: albanski, srbski
Opis: Referenčna številka: 2020/KOSTT-20-728-1-2-1/B05-0002398
Predmet javnega naročila je dobava 110.35 kV odklopnikov in kablov.
Ocenjena vrednost je 116.000,00 EUR.